Het bestuur van de stichting ligt in handen van de programmadirecteur. Deze programmadirecteur heeft netwerk in de  streek, functioneert op bestuurlijk en directieniveau, spreekt de taal van private en publieke partijen en opereert onafhankelijk. De programmadirecteur zorgt voor samenhang tussen de businesscases, stuurt op het realiseren van de geformuleerde doelstellingen en stimuleert nieuwe businesscases. Verder heeft de programmadirecteur tot taak:

  • Contracteren van de projectteams en projecteigenaren van de businesscases.
  • Voorbereiden van de besluiten van het bestuur van de stichting Economic Board.
  • Rapporteren aan de Economic Board over de voortgang van de businesscases.
  • Voorstellen doen aan de Economic Board over de inzet van het fonds voor startende en innovatieve ondernemers.

Marco van Lente, partner bij Twynstra Gudde

Van Lente is interim programmadirecteur voor de Economic Board tot de benoeming van de programma-directeur. Hij bouwde veel ervaring op met het oprichten van regionale uitvoeringsorganisaties. Hij was directeur van twee bedrijvenschappen in de Haagse regio en Bedrijvenpark Hoeksche Waard C.V. Van Lente richtte de Greenport Ontwikkelingsmaatschappij B.V. (GOM) in de Duin- en Bollenstreek op en zette die directeur op de rails. In beide gevallen gaat het om ondernemingen met gemeenten als aandeelhouders.


Interview met Marco van Lente over de stand van zaken eind februari 2018

Economic Board Duin- en Bollenstreek