De Economic Board is aanjager en regisseert de Economische Agenda van de Duin- en Bollenstreek met als doel om de economische prestaties van de regio te verbeteren.

De Economic Board is aanjager en regisseert de Economische Agenda van de Duin- en Bollenstreek met als doel om de economische prestaties van de regio te verbeteren.

Samen maken we het verschil

Wij zijn de Duin- en Bollenstreek. Eén van de meest welvarende en aantrekkelijke woongebieden die Nederland kent. In een collectief van overheden, bedrijven, onderwijsorganisaties en bewoners bundelen we onze krachten en werken we samen aan een vernieuwing van de economie. Zo kunnen we het verschil maken, onderscheidend blijven en onze ‘Space in Between’ naar de toekomst toe blijven vormgeven. Samen zijn we de kracht van verbinding. 

Play Video

De Kracht van Verbinding

Het vertrekpunt van de Economic Board is invulling te geven aan de Economische Agenda. Die agenda bestaat voor een deel uit bestaande businesscases en projecten en voor een deel uit nieuwe initiatieven.

De Duin- en Bollenstreek is een van de meest welvarende en aantrekkelijke woongebieden van Nederland. Desondanks blijven de economische groei en dynamiek daarbij achter. De uitdaging voor het bedrijfsleven, onderwijs en overheid is de economische potentie van de totale regio te benutten en te versterken. En zo samen, over gemeentegrenzen heen, te zorgen voor een duurzaam en vitaal fundament.

Zo borgen we de kwaliteit van leven én bewaken we de unieke ligging tussen de grote steden. Zorgen we voor een vitale samenleving met goede voorzieningen voor inwoners, ondernemers en bezoekers. En zorgen we voor voldoende (aantrekkelijke) werkgelegenheid, waarmee we het wegtrekken uit de regio en het werken buiten de regio terugdringen. Dat levert een optimaal woon- en werkklimaat op, voor alle generaties.

Samen brengen we balans in belangen ten aanzien van wonen, werken, recreëren en creëren we het heden en de toekomst van onze Space in Between. Ons vrije land tussen de grote steden.

Nieuws

De regio aan het woord: Henk Verdegaal & Wouter Bac

De regio aan het woord: Henk Verdegaal & Wouter Bac

Ondernemer Henk Verdegaal is actief binnen het project Bollenrevolutie 4.0. Binnen dit project heeft hij samengewerkt met Wouter Bac van TechNature. Samen vertellen zij over de innovatie die zij hebben toegepast en wat dit kan opleveren in de bollenteelt.
Een update over: Businesscase Onderwijs & Arbeidsmarkt

Een update over: Businesscase Onderwijs & Arbeidsmarkt

De leerlingen van nu zijn de toekomst van de Duin- en Bollenstreek. Daarom is het essentieel dat onderwijs en bedrijfsleven, vraag en aanbod, optimaal op elkaar aansluiten. De verbinding tussen kennis, onderwijs, onderzoek en ondernemerschap bevordert een optimaal ondernemings-, innovatie en vestigingsklimaat. Deze belangrijke businesscase, met invloed op de overige businesscases en projecten, is in 2019 enthousiast gestart en ondertussen zijn er concrete initiatieven in uitvoer. Hoe staat het daarmee? De overkoepelende titel voor alle projecten die zijn gericht op het basisonderwijs is ‘Bekend maakt bemind’. De rode draad vormt de binding met, en kennis van de leefomgeving. De aanpak…
In Noordwijk gebouwde robotarm eindelijk de ruimte in

In Noordwijk gebouwde robotarm eindelijk de ruimte in

Het ontwikkelen heeft 35 jaar geduurd. Bij ESA/Estec in Noordwijk werd maandag een robotarm gepresenteerd in aanwezigheid van astronaut André Kuipers en staatssecretaris Mona Keijzer.

Denk en doe mee!

Samen maken we onze regio. Meedoen betekent dat u het manifest ondersteunt, meedenkt en meewerkt aan economische vernieuwing. Laat uw stem horen door deze korte vragenlijst in te vullen.

Sectoren

De Economic Board heeft als doel het versterken en stimuleren van de samenwerking tussen overheid en bedrijfsleven in de sectoren Greenport, Toerisme, Health en Space/Tech en de cross-overs daartussen. Greenport en Toerisme zijn van oudsher al stevig verankerd in de economische regionale bedrijvigheid. Space/Tech en Health zijn daar als kansrijke nieuwe markten aan toegevoegd.

Over de Economic Board

De Economic Board Duin- en Bollenstreek (EBDB) is op 7 maart 2018 opgericht door gemeenten uit de regio. De stichting heeft als doel het versterken en stimuleren van de samenwerking tussen overheid en bedrijfsleven in de sectoren Greenport, Toerisme, Health en Space/Tech en de cross-overs daartussen. De EBDB signaleert regionale economische kansen die de positie van de Duin- en Bollenstreek verder kunnen versterken. Als aanjager, verbinder en regisseur wil de EBDB dan ook vooral versnellende en versterkende connecties tot stand brengen, die direct en indirect de werkgelegenheid in de regio stimuleren.

De regio aan het woord: Mariëla van der Meer & Erika van der Heijden
“Een gezonde economie, vraagt om adequaat opgeleide medewerkers.”

Mariëla van der Meer en Erika van der Heijden richten zich vanuit @oadb_nl op verbinden, inspireren en innoveren. https://ebdb.nl/regio-aan-het-woord/de-regio-aan-het-woord-mariela-van-der-meer-erika-van-der-heijden/

Regio aan het woord: @TimKreukniet
Tim Kreukniet is oprichter van Trabotyx. Hij vertelt hoe Trabotyx robots maakt die voor akkerbouwers onkruid wied, zowel in als langs de rij. Een mooi voorbeeld van hoe technologie en greenport samen kunnen komen. https://ebdb.nl/regio-aan-het-woord/regio-aan-het-woord-tim-kreukniet/

Door hier uw e-mailadres in te vullen schrijft u zich in voor onze nieuwsbrief.