esther-gorlee--uGmFjqkHFU-unsplash

De Duin- en Bollenstreek moet een slimmere streek worden

De Economic Board Duin- Bollenstreek (EBDB) publiceert vandaag twee nieuwe studies die dienen ter verbetering van de economie in de regio. De nieuwe studies zijn een vervolg op het eerder dit jaar gepubliceerde onderzoek ‘Structuuropgaven Duin- en Bollenstreek’. De reeks studies schetst de structuur van de streek en er worden adviezen gegeven hoe van de Duin- en Bollenstreek een slimmere streek gemaakt kan worden.

Lars Flinkerbusch, directeur van de EBDB: “Hoewel wij in deze regio een sterke uitgangspositie hebben, is er reden tot zorg. Goed opgeleide jongeren trekken weg en er is relatief veel vergrijzing. Iedereen vindt het hier mooi wonen, maar bij deze woonaantrekkelijkheid hoort ook een levendige economie. Als we niets doen, dan verandert de Duin- en Bollenstreek in een slaapstad. Daarom moeten we de problemen opsporen en de sterke punten versterken. En dat is waarom dit soort studies zo belangrijk zijn. Wij hebben in deze streek veel unieks te bieden. Kijk naar de bollenteelt, de toeristische aantrekkingskracht van de regio, de kuuroordstatus en space. Deze elementen vormen onze basis, maar zij moeten wel verder ontwikkeld worden. In de studies wordt de Duin- en Bollenstreek vergeleken met andere streken en wordt aangegeven wat goede en bewezen methoden zijn om een streek beter te laten presteren. Belangrijk daarbij zijn kennis, innovatie, hoogwaardige werkgelegenheid en jonge hoger opgeleiden. Hiermee wordt de streek veerkrachtiger en wendbaarder.”

Goed doordacht en breed offensief

Van de streek wordt voor een lange periode een grote en serieuze inspanning gevraagd. Flinkerbusch: “Het gaat daarbij niet om het verbeteren van de economie als begrip, maar om het perspectief voor mensen; de ondernemers en bewoners die hier met elkaar leven en werken. In de afgelopen decennia zijn de economische prestaties structureel achtergebleven. Om hier verbetering in aan te brengen hebben de bollengemeenten de Economische Agenda 2018-2021 opgesteld, die door de EBDB wordt uitgevoerd. Afgelopen jaren is hier al flink aan gewerkt. Maar nu drie jaar én een coronacrisis later is er een nieuwe uitgangspositie die een nieuw goed doordacht en breed offensief nodig heeft.”

Een slimme streek is op haar toekomst voorbereid

De studies zijn uitgevoerd door onderzoeksbureau Blaauwberg en vormen een reeks van drie op elkaar aansluitende rapportages. Deel 1 werd eind januari van dit jaar gepubliceerd en heet ‘Structuuropgaven Duin- en Bollenstreek’, deze studie geeft een actueel overzicht van de onderliggende economische structuur van de regio. Deel 2 is genaamd ‘Een slimme streek is op haar toekomst voorbereid’ en gaat over de nut en noodzaak van structuurversterking in de Duin- en Bollenstreek. Deel 3 ‘Een slimme streek aan de slag’ schetst de voorwaarden voor verdere structuurversterking.

Bouwstenen voor de toekomst

De studies vormen het strategisch perspectief voor de streek. Tevens vinden er inhoudelijke sessies plaats met ondernemers, bestuurders en onderwijsinstellingen. De studies en de uitkomsten van de sessies vormen samen de bouwstenen voor de toekomst.


 

Downloads

Deel 1: Structuuropgaven in de Duin- en Bollenstreek

Een actueel rapport over de onderliggende economische structuur van de regio.
Download rapport

Bekijk de infographic van deel 1

Deel 2: Een slimme streek is op haar toekomst voorbereid

Een analyse over de nut en noodzaak van structuurversterking van de Duin- en Bollenstreek.
Download rapport

Bekijk de infographic van deel 2

Deel 3: Een slimme streek aan de slag

Dit rapport schetst de voorwaarden voor verdere structuurversterking.
Download rapport

Bekijk de infographic van deel 3

Deel dit bericht

Andere berichten

Door hier uw e-mailadres in te vullen schrijft u zich in voor onze nieuwsbrief.