welvaart NL figuur

Nieuw onderzoek: brede welvaart in de regio 

De aandacht voor welvaart is de afgelopen jaren behoorlijk toegenomen. Bij het meten van brede welvaart worden veel regionale zaken bekeken. Denk bijvoorbeeld aan het kunnen vinden van een geschikte woning, fijne sociale contacten en het aanbod van goede scholen. 

Op basis van eerdere analyses bleek dat de welvaart in de provincie Zuid Holland achterbleef bij het Nederlandse gemiddelde. Een studie van Het Planbureau voor de Leefomgeving (PBL) schetst een ander beeld. Het onderzoek stelt dat inwoners die nabij, maar niet in een grote stad in de Randstad wonen, de grootste brede welvaart ervaren. 

Dit sluit goed aan bij onze Duin en Bollenstreek, de zogenaamde space in between, waar wij een zeer prettig woon- en werkklimaat ervaren. Dit doet echter niet af aan de grote opgaven waar de regio voor staat.

Lees meer over het onderzoek >> https://www.innovationquarter.nl/brede-welvaart-hoger-in-de-randstad/

Deel dit bericht

Andere berichten

Door hier uw e-mailadres in te vullen schrijft u zich in voor onze nieuwsbrief.