Persbericht: Economic Board presenteert voortgangsverslag Economische Agenda

Op 16 juni werd in Hillegom het voortgangsverslag van de Economische Agenda 2018 – 2021 gepresenteerd aan wethouder Jan van Rijn (voorzitter bestuurlijk overleg Economie) door Jan Bout en Lars Flinkerbusch van de Economic Board. Het verslag toont de voortgang en resultaten van de Economische Agenda tot en met mei 2021.

Wethouder Jan van Rijn: “In dit verslag staat de noodzakelijke economische bloei van onze krachtige en prachtige regio centraal. Het is een mooi en compleet overzicht van waar we vandaan komen en waar we nu staan. In maart 2018 is de Economic Board (EBDB) gestart als nieuw initiatief, gedragen door de gemeenten Hillegom, Lisse, Teylingen, Noordwijk en Noordwijkerhout. Vertrekpunt was invulling te geven aan de Economische Agenda 2018-2021 en zodoende de regionale economie te versterken. We zijn inmiddels aangekomen in het afrondende jaar 2021 en er zijn 10 van de 11 businesscases in gang gezet, waar maar liefst 17 projecten zijn uitgerold. Een mooi resultaat. Ook ben ik blij om te zien dat zoveel mensen uit de bollensector, het onderwijs, het toerisme, het spacecluster en de zorg hieraan hebben bijgedragen.”

We zijn er nog niet
“De Duin- en Bollenstreek is prachtige streek die ook een bruisende economie verdient”, aldus EBDB voorzitter Jan Bout. “De onderliggende economische structuur van de regio laat echter zien dat er sprake is van te weinig werkgelegenheid, vergrijzing, het wegtrekken van jongeren en ondernemende mensen, plus overall een te laag gemiddeld opleidingsniveau. Dit vraagt om versterking van de economische dynamiek en een lange termijn aanpak. Binnen de Economic Board werken ondernemers, kennisinstellingen en overheid met elkaar samen, óver de gemeentegrenzen heen. Daarmee is een uitstekende start gemaakt, maar we zijn er nog niet. Drie jaar én een coronacrisis later is er nog steeds reden tot zorg. Daarom moeten we de problemen blijven opsporen en de sterke punten versterken.”

Van elke euro drie euro maken
Directeur Lars Flinkerbusch: “Het verslag geeft goed aan wat tot nu toe is bereikt. De verschillende projecten vertegenwoordigen samen het resultaat en de potentie. Om dat in cijfers uit te drukken kun je stellen dat de EBDB elk project flinke waardevermeerdering heeft gegeven. Bij aanvang in 2018 is vastgesteld dat alle businesscases moeten voldoen aan zogenaamde cofinanciering. Dat wil zeggen dat er naast een exploitatiebijdrage vanuit de EBDB ook financiering door derden moet plaatsvinden. De gezamenlijke waarde van de businesscases bedraagt tot mei 2021 € 4.979.825, -, waarvan 37% private cofinanciering, 27% publieke cofinanciering en 36% exploitatiebijdrage vanuit de EBDB. Tot op heden bedraagt de gerealiseerde totale cofinanciering dus 64%. Dit betekent dat tegenover iedere gemeentelijk geïnvesteerde euro, ongeveer twee euro cofinanciering staat.”

Vooruitblik
De Economische Agenda 2018-2021 is bijna afgerond. Ook in 2021 blijft de Economic Board projecten opstarten, aanjagen en afronden. Flinkerbusch: “Afronding vraagt echter ook om een vooruitblik, om een visie op de economische situatie ná 2021. De gelegde basis verdient een stevig vervolg, zo blijkt ook uit rapporten en evaluaties. Daar wordt momenteel door ons, het bedrijfsleven, de overheid, onderwijs en overige stakeholders aan gewerkt.”

29 juni 2023

PDF

Uitvoeringsagenda Duin en Bollenstreek (DBS)
Deel dit bericht

Andere berichten

Door hier uw e-mailadres in te vullen schrijft u zich in voor onze nieuwsbrief.