Het bestuur van de stichting ligt in handen van de programmadirecteur. Deze programmadirecteur heeft netwerk in de  streek, functioneert op bestuurlijk en directieniveau, spreekt de taal van private en publieke partijen en opereert onafhankelijk. De programmadirecteur zorgt voor samenhang tussen de businesscases, stuurt op het realiseren van de geformuleerde doelstellingen en stimuleert nieuwe businesscases. Verder heeft de programmadirecteur tot taak:

  • Contracteren van de projectteams en projecteigenaren van de businesscases.
  • Voorbereiden van de besluiten van het bestuur van de stichting Economic Board.
  • Rapporteren aan de Economic Board over de voortgang van de businesscases.
  • Voorstellen doen aan de Economic Board over de inzet van het fonds voor startende en innovatieve ondernemers.

Lars Flinkerbusch, programmadirecteur

Lars Flinkerbusch start als programmadirecteur

Op 1 september 2018 startte Lars Flinkerbusch als directeur en bestuurder van de stichting Economic Board Duin- en Bollenstreek. Flinkerbusch werkte ruim 3,5 jaar als directeur en bestuurder voor Maastricht Marketing waar hij verantwoordelijk was voor de gebiedsstrategie ‘Re-inventing Good Life’.

Economic Board Duin- en Bollenstreek