6 november 2019 –

Business case in uitvoering –
Bollenpolder van de Toekomst – 

Dat we in de Duin- en Bollenstreek trots zijn op ons bollenlandschap staat vast. Sterker nog, het is hét culturele erfgoed waar de regiobewoner enorm zuinig op is. Het project “Bollenpolder van de Toekomst” valt in de Economische Agenda onder de business case Flower Science en heeft tot doel een toekomstbestendig bollenlandschap te creëren. Het project bestaat uit vier hoofddoelen: het creëren van een economisch robuuste bollenpolder met bijbehorend watersysteem, een duurzame teelt met schoon water, een polder met een hoge biodiversiteit en een beleefbaar landschap. Een van de actieve deelnemers van dit project is Peter Knippels, senior beleidsmedewerker bij de Koninklijke Algemeene Vereeniging voor Bloembollencultuur (KAVB): “Tot op heden zijn wij, met alle verschillende partijen en invalshoeken, vooral bezig geweest op strategisch en verkenningsniveau. Volgende week vindt een bijeenkomst plaats waarbij we de switch maken naar de volgende fase van dit project: het operationele niveau. Deze bijeenkomst heeft betrekking op het verhogen van de natuurwaarden. In dit nieuwe hoofdstuk worden ondernemers aangemoedigd concrete activiteiten te starten. Een mooie nieuwe fase waar we veel van verwachten. Halverwege 2020 moeten dan de eerste praktijkgerichte projecten starten en kunnen we ons gaan bezighouden met bijsturen en de eerste resultaten.”
Voor de Bollenpolder van de Toekomt is de Hogeveense polder aangewezen als pilot, dé proeftuin voor de Bollenpolder van de Toekomst. Deze polder bevindt zich tussen Noordwijkerhout, Tespelduyn en de Leidsevaart en bestaat uit 360 hectaren grond met circa 30 bollenbedrijven.

Omdat deze polder één watersysteem heeft, kunnen de effecten van inspanningen straks goed worden gemeten. Peter: “Sommige projecten zullen te maken hebben met de kwaliteit van het water en de duurzaamheid van de teelt. Andere projecten hebben te maken met het economisch verstevigen van de bollenteelt in de regio of met het vergroten van de natuurwaarden. Ook verwacht ik dat er in 2020 gestart wordt met een aantal natuurprojecten, zoals het ruimte bieden aan de patrijs. Bollenondernemers zijn echte natuurliefhebbers, zij weten veel van de kenmerkende bollenvogels op hun land. Samen met natuurorganisaties en ondernemers worden dit soort projecten nu integraal aangepakt.”

Na de bevindingen uit de Hogeveense polder worden op langere termijn andere polders aangepakt. Ook wordt samengewerkt met andere gebieden in Nederland om zoveel mogelijk van elkaars kennis te kunnen profiteren. Projecteigenaar is de Greenport Ontwikkelingsmaatschappij Duin- en Bollenstreek (GOM). Andere deelnemers zijn: de Koninklijke Algemeene Vereeniging voor Bloembollencultuur (KAVB), Greenport DB, het Hoogheemraadschap van Rijnland (HHR), gemeente Noordwijk, de Agrarische Natuur- en Landschapsvereniging Geestgrond (ANLV), de provincie Zuid-Holland, Groene cirkels bijenlandschap en het cultuurhistorisch genootschap Duin- en Bollenstreek.

 

Bollenpolder van de Toekomst
Economic Board Duin- en Bollenstreek