14 mei 2019 – 

Versnelling herstructurering Greenport – 
Business case in de slotfase – 


De Greenport Duin- en Bollenstreek is hèt centrum van bollenteelt- en handel in Nederland. In de Duin- en Bollenstreek vindt onder leiding van Greenport Ontwikkelingsmaatschappij (GOM) een ambitieuze ruimtelijke herstructurering plaats, gericht op economische en ruimtelijke en landschappelijke structuurverbetering. Verrommeling wordt opgeruimd en de kleinschalige, versnipperde verkaveling aangepakt. Belangrijk voor de economie van de Duin- en Bollenstreek en dus belangrijk voor ondernemers. Onder het mom van ‘hoe eerder, hoe beter’, is vanuit de Economic Board aanjaaggeld geïnvesteerd in deze businesscase. Inmiddels zit het project in de slotfase.

Doel is om samen met grondeigenaren en ondernemers versneld te starten met kavelverbetering en herverkaveling. Deze versnelling heeft GOM een quick start gegeven om onder andere met behulp van computersimulatie de verkaveling goed inzichtelijk te maken. Inmiddels is een en ander in een uitvoerbaar plan gegoten en in verre voorbereiding voor verschillende deelgebieden in de streek.

De GOM wil hiermee het proces van vrijwillige verkaveling en kavelverbetering door ondernemers en grondeigenaren verder activeren. De ambitie is om te komen tot grotere en toekomstbestendige kavelproposities voor moderne teeltondernemingen. Naar verwachting kan dit mogelijk leiden tot een effectieve productiestijging van 20% en dat levert € 2,3 miljoen extra op jaarbasis op.

Economic Board Duin- en Bollenstreek