16 september 2019 –

Persbericht – 

Economic Board investeert in het Flower Science Network en Lobby 
De handtekening is gezet: het Flower Science netwerk van de Greenport Duin- en Bollenstreek kan rekenen op financiële steun vanuit de Economic Board Duin- en Bollenstreek. Flower Science is een van de business cases uit de Economische Agenda. Vanuit dit programma wordt een kennis- en innovatienetwerk geïnspireerd en onderhouden en wordt actief deelgenomen aan relevante projecten en onderzoeken. Daarnaast wordt geïnvesteerd in de nationale en internationale lobby van de Greenport Duin- en Bollenstreek. Dit alles met het doel om de economische vitaliteit van de greenporteconomie in de streek te bevorderen.

Greenport economisch speerpunt
Zo’n 70% van het areaal in de Duin- en Bollenstreek wordt ingevuld door de agrarische sector in de breedste zin van het woord. Logisch dat de Greenport een van de speerpunten van de Economische Agenda is. Lars Flinkerbusch: “Afgelopen jaar hebben wij intensief contact gehad over de toegevoegde waarde van het Flower Science Network voor de regio. Ook zijn wij in gesprek gegaan met een groot aantal ondernemers dat aan dit netwerk verbonden is. Als Economic Board zien wij dat deze netwerkorganisatie een belangrijke rol vervult in de streek. Wij dragen graag bij aan het in stand houden en uitbouwen van Flower Science, waarin overheid, ondernemers, onderwijs en onderzoek kennis met elkaar delen om innovaties in de bloembollensector te bewerkstelligen. Naast bovengenoemde projecten lopen er momenteel nog twee andere Flower Science projecten, namelijk ‘Precisielandbouw’ en ‘Bollenpolder van de Toekomst’.”

Kennisnetwerk speelt rol bij innovaties
Het oorspronkelijke Flower Science programma is ontstaan als initiatief van de Gemeente Lisse en werd begin 2018 onderdeel van de Economische Agenda van de Duin- en Bollenstreek. Wethouder Greenport Jeanet van der Laan: “Ik heb de volle overtuiging als je als overheid innovatie wil bevorderen, je ervoor moet zorgen dat kennis beschikbaar is voor iedereen. In het Flower Science netwerk delen wij kennis over onderzoeken, innovaties of bijvoorbeeld bedrijfsvoering en maatschappelijke uitdagingen. Ik vind het dan ook niet meer dan logisch dat het netwerk vanuit de Economic Board wordt ondersteund, zodat wij verder kunnen om ondernemers en onderzoekers of andere instanties samen te brengen om de broodnodige innovaties in de sector te bewerkstellingen.”

Nieuwe koers en nieuwe kansen
Het Flower Science netwerk is onderdeel van de Greenport Duin- en Bollenstreek. Deze organisatie heeft inmiddels een nieuwe programmamanager, Andries Middag. “In de komende maanden wordt onze koers verder uitgezet. Aandachtspunten voor deze streek zijn onder andere de complexe waterhuishouding, onze verbinding met de omgeving/maatschappij en de verdere verduurzaming van de Greenporteconomie. Ook moeten betere lijnen naar andere Greenports, provincie en rijk helpen om de Duin- en Bollenstreek te laten meebewegen in het Klimaatakkoord, het Tuinbouwakkoord en aan te sluiten op de kringlooplandbouw. Spannende ontwikkelingen die een effect hebben op de regionale economie. Een partner als de Economic Board is dan zeker van belang”, aldus Andries Middag.

Foto: De Economic Board bezoekt samen met de Greenport Duin- en Bollenstreek, Gemeente Lisse en Flower Science de bloeiende Dahliavelden van ‘Fam Flower Farm’ in Noordwijkerhout. De dahlia bloeit momenteel uitbundig in alle soorten en maten op diverse velden in onze streek. Maar liefst 80% van de Nederlandse dahlia’s wordt in de Bollenstreek gekweekt en verhandeld. Een greenport product volop in ontwikkeling met een kansrijke toekomst.
Vlnr Marlies Weijers en Linda van der Slot (FAM Flowerfarm), Hubert Weijers (Weijers Nurseries Blooming Dahlia’s), Andries Middag (Greenport Duin- en Bollenstreek), Lars Flinkerbusch (Economic Board) en Esther den Hertog (Flower Science).

Economic Board Duin- en Bollenstreek