Voortgangsrapportage EBDB september 2020
Een update van alle business cases & projecten

Hieronder vindt u de voortgangsrapportage van september 2020 met alle lopende én afgeronde business cases en projecten. Ook is in kaart gebracht welke impact de coronacrisis heeft op de voortgang van deze projecten. Bij de een is de impact groter dan bij de ander. Gelukkig kunnen wij in grote lijnen volgens planning blijven doorwerken.

Ook kunt u bijgepraat worden door directeur Lars Flinkerbusch. Hiernaast vindt u een voortgangspresentatie (40 min).

Download >> Voortgangsrapportage EBDB september 2020

Presentatie radenleden september 2020

Economic Board Duin- en Bollenstreek