3 juli 2019 – 

Gezonde & energieke regio – 

Vanuit de Economic Board wordt de Business case ‘Gezonde en energieke regio’ ondersteund. Projectbegeleider Hans van Buiten: “We zijn inmiddels aardig onderweg. Dit project krijgt steeds meer handen en voeten. Doel is om sport, voeding en wellness in deze regio naar een hoger niveau te tillen én de Duin- en Bollenstreek te positioneren als één van de vijf gezondste regio’s ter wereld. Dit lijkt wellicht een ambitieuze stip op de horizon, maar wij hebben in deze streek werkelijk alles in huis om dit waar te maken.”

Kuuroord
“Om het doel van ‘gezonde en energieke regio’ te bereiken zijn er diverse deelprojecten benoemd die hieraan gaan bijdragen. Een daarvan is het project ‘Kuuroord’. Wij zijn bezig om de badplaats Noordwijk te ontwikkelen naar een eigentijds kuuroord dat in alle faciliteiten voldoet aan de internationale criteria. Daarmee is Noordwijk de eerste en enige in Zuid-Holland. De internationale criteria die aan zo’n kuuroordstatus verbonden zijn richten zich op vele facetten. Het gaat om een integrale benadering. Met een commissie gesteund door experts uit het buitenland doorlopen wij op dit moment alle stappen om inhoud te geven aan de criteria. Dit houdt in dat er zeewatermonsters zijn genomen, er kritisch wordt gekeken naar de kwaliteit van onze lucht, de kwaliteit van de omgeving, onze voorzieningen en meer. Onze kwaliteiten worden in kaart gebracht en hierbij wordt keurig aangegeven wat we nog moeten verbeteren. Zo’n status is een serieuze aangelegenheid waarbij veel gebruik wordt gemaakt van internationale deskundigheid. Wij laten ons daarbij leiden door de deskundigheid die bij de ESPA (European Spas Association) aanwezig is. Het streven is dat wij medio 2020 alle trajecten doorlopen hebben en hebben vastgelegd dat we voldoen aan de criteria zoals deze door de ESPA en bijvoorbeeld de Deutsche Heilbäderverband worden gehanteerd. Vanaf dan kunnen wij Duitsers  ‘kuurreizen’ in de regio aanbieden. Daarnaast bereiken wij een doelgroep die waarde hecht aan kwaliteit en bereid is extra uitgaven te doen voor programma’s die een bijdrage leveren aan een gezond leven. Cijfers laten zien dat deze gasten ook in het voor- en naseizoen komen en gemiddeld meer geld besteden. Ook is het herhalingsbezoek beduidend hoger. Ik verwacht dat we hierdoor meer Duitse toeristen naar de streek halen en we voorkomen dat we ze niet kwijtraken aan een andere badplaats met een kuuroordstatus. We zijn er dankzij de steun van het Ondernemersfonds Noordwijk, Noordwijk Marketing en Stichting TON en de Economic Board Duin- en Bollenstreek in ieder geval op tijd bij”.

Voeding, gezondheid en sport
“Naast het kuuroord project wordt ook gewerkt aan veel andere zaken voor een gezonde en energieke regio. Niet alleen voor de toerist, juist ook voor de bewoners. Met een apart team worden nu projecten opgestart die op zich zelf al allemaal inspirerend zijn, maar daarnaast ook bijdragen aan het grotere geheel. Zo wordt er gewerkt aan moestuinprojecten, voedseleducatie en het wereldkampioenschap Hollandse keuken. Ook zijn we in gesprek met de Koninklijke Wandel Bond Nederland om in 2021 in de Duin- en Bollenstreek een groot jaarlijks terugkerend wandelevenement te houden.  De wandelaars kunnen lopen langs alle mooie en verschillende gebieden in de streek: zee en strand, het waterwingebied, de Zuid Hollandse meren en steden en dorpen.  Er is nu een werkgroep aan de slag en de verwachting is dat er binnen een maand of 5 een concreet plan wordt gepresenteerd,

Economische spinoff
Economisch gezien mikken we op een stijging van het aantal toeristen in de regio vooral buiten het hoogseizoen. Ook verwachten wij dat deze kwalitatief hoogwaardige toerist meer uit zal geven dan de huidige toerist. Natuurlijk draagt dit alles bij aan een stijging van de werkgelegenheid in de toeristische sector en is er een economische spin-off in de zorg en Retail. Uit onderzoek van de Hogeschool in Vlissingen blijkt dat gasten bereid zijn voor de overnachting €15,- a € 30,- extra te betalen als er wellness pakketten zijn.

Economic Board Duin- en Bollenstreek