16 september 2019 –

Linco Nieuwenhuyzen van de Economic Board Zuid Holland:
“Binnen de Duin- en Bollenstreek spelen er ook flink wat thema’s die op provinciaal en landelijk niveau belangrijk zijn.”

De Economic Board Duin- en Bollenstreek werkt samen met De Economic Board (EBZ) . Wat er in Zuid-Holland gebeurt heeft nationale en zelfs Europese impact. Daarom is het vernieuwen van de Zuid-Hollandse economie, zeker met de grote transities waar we als samenleving voor staan, een cruciale opgave. De EBZ zet zich in voor het vernieuwen van die economie en het realiseren van een excellent vestigingsklimaat. Zodat Zuid-Holland een aantrekkelijke plek blijft om te wonen, werken, ondernemen en onderzoek te doen.

“De Economic Board Duin- en Bollenstreek opereert volledig zelfstandig,” zegt EBZ-secretaris Linco Nieuwenhuyzen. “De EBZ is dus geen hoofdkantoor waaraan jullie board rapporteert. Wel zijn wij heel blij met het initiatief van de Duin- en Bollenstreek en ondersteunen daar waar we kunnen. Wij hebben raakvlakken op diverse thema’s, maar onze focus ligt vooral op het terrein van netwerkkracht, denkkracht en lobbykracht. De board in jullie streek heeft de nadruk juist meer liggen op het aanjagen van projecten waar de regio een direct economisch belang bij heeft.”

“Binnen de Duin- en Bollenstreek spelen er ook flink wat thema’s die op provinciaal en landelijk niveau belangrijk zijn. Een van de thema’s waarin onze boards elkaar versterken, is het thema space. De focus van EBZ ligt hierbij op het lobbytraject richting de overheid in bredere zin. Met een sterk ruimtevaartcluster in Zuid-Holland en met het technisch hart van de Europese ruimtevaart in Noordwijk, vinden wij het niet meer dan logisch dat de landelijke overheid haar ‘fair share’ neemt en dus bijdraagt in de financiën. Voor de EBDB is het vooral belangrijk dat er een economisch sterke space-campus gaat bloeien, zodat bedrijven en organisaties zich in de streek willen vestigen. Zaken die voor ons uiteraard ook van belang zijn en waar we elkaar komende jaren in blijven aanvullen en versterken.”

“Ook op het gebied van Human Capital vinden we elkaar. EBDB ziet een tekort aan goed opgeleid personeel en wil meer jonge en hoger opgeleide mensen stimuleren in Bollenstreek te blijven. Een onderwerp dat heel goed aansluit bij ons Human Capital Akkoord, waarin 66 partijen zich committeren aan harde doelstellingen omtrent de omscholing van personeel, het aan het werk helpen van niet-werkenden en het aantrekken van internationaal talent. Zo willen we Zuid Holland tot de meest veerkrachtige arbeidsmarkt van Nederland maken. Wij delen onze kennis en kunde over dit onderwerp graag met de board in jullie streek, zodat we in dezelfde richting werken. Doel van dit alles is om de economie op meerdere fronten zoveel mogelijk aan te jagen,” aldus Nieuwenhuyzen.

www.economicboardzuidholland.nl

Economic Board Duin- en Bollenstreek