3 juli 2019 – 

Precisielandbouw: ‘Bollenrevolutie 4.0’ –

Begin dit jaar is de business case precisielandbouw voor de bloembollen van start gegaan. Een Topsectorproject waarbij de toepassingen van zogenaamde ‘precisielandbouw’ in de bollenteelt worden versneld. Binnen dit project wordt gewerkt aan inzet van visiontechnieken, robotica, kunstmatige intelligentie en big data. Doelstelling: de productie van bollenteelt optimaliseren en tegelijk werken aan een duurzamere teelt. Een project met veel (economische) meerwaarde voor de sector in de Duin en Bollenstreek.

De bloembollensector heeft momenteel te maken met meerdere grote uitdagingen. Zoals de steeds scherper wordende regelgeving van derde (export)landen ten aanzien van virussen, de toenemende vraag naar duurzaam geteelde bollen, de strenger wordende regelgeving rondom mest en gewasbeschermingsmiddelen en het vinden van voldoende gekwalificeerd personeel. Daarnaast is er sprake van schaalvergroting en klimaatverandering. Precisielandbouw kan uitkomst bieden aan veel van deze uitdagingen.

Ziekzoekkar
Het project wordt uitgevoerd door Wageningen University & Research (WUR) in samenwerking met de brancheorganisatie KAVB en ondernemers. Er zijn meerdere werkvelden benoemd. Deze hebben onder meer te maken met ‘ziekzoeken op het land’, ‘detecteren en verwijderen van zieke bollen in de schuur’ en ‘datamanagement’. Een van de onderdelen is de doorontwikkeling van de zogenaamde ‘ziekzoekkar’, die ‘ziek en zeer’ detecteert, leert herkennen en verwijdert.

Robotics
Op dit moment worden diverse projecten opgestart en uitgevoerd. Naast de ontwikkeling van de bovengenoemde ‘ziekzoekkar’ werkt de WUR met behulp van AgroFoodRobotics aan een geavanceerd systeem om latent zuur te detecteren in tulpenbollen. Inmiddels is een overzicht in de maak rondom deze innovatieve detectietechnieken, bijvoorbeeld met behulp van geur en gassen. Op het gebied van datamanagement is het gelukt om Wageningen Economic Research (WER) aan te laten sluiten, zodat gebruik gemaakt kan worden van hun kennis en ervaring op het gebied van verdienmodellen. Op dit moment wordt in kaart gebracht waar in de keten de waarde van data kan worden behaald. Tot nu toe zijn alle opbrengsten en ontwikkelingen positief en dit geeft uitzicht op waardevolle resultaten. Er is al binnen zes maanden een solide een krachtige basis gelegd.

Samenwerking
Dit Topsectorproject is een groots en langdurig samenwerkingsverband tussen partijen. Betrokken zijn onder andere de brancheorganisaties KAVB en Anthos, de Bloembollenkeuringsdienst (BKD), Rabobank Bollenstreek, de Economic Board Duin- en Bollenstreek en de toeleveringsbedrijven Cremer Speciaalmachines bv, Machinefabriek Steketee bv en Agrisim bv.

Bollenrevolutie
Het ‘Topsectorproject naar precisielandbouw voor de bloembollen’ heeft een duur van vier jaar. De Economic Board wil met het ondersteunen van deze zogenaamde ‘bollenrevolutie’ de stabiliteit, innovatie en het door ontwikkelen van de economische groei van de bollensector in de streek waarborgen. Ook draagt het project bij aan een goed ondernemersklimaat. In veel sectoren is het gebruik van precisielandbouwtechnieken en data al niet meer weg te denken. Het belang van data en precisielandbouw geldt evenzeer voor de Nederlandse bloembollensector.

Foto: De Husky veldrobot die in onderzoek gebruikt wordt voor onkruidherkenning en bestrijding. Fotograaf: WUR + Ard Nieuwenhuizen
Economic Board Duin- en Bollenstreek