3 juli 2019 – 

Regiomarketing Duin & Bollenstreek maakt flinke sprong!

Op 29 mei jl. vond een succesvolle bijeenkomst van de Economic Board plaats over regiomarketing in de Bollenstreek. Zo’n 45 betrokken Bollenstrekers bogen zich over het vermarkten van de streek. Zij werden hierin meegenomen door een gelegenheidsteam van marketingspecialisten. Aan het woord innovator en marketeer Jenny Elissen: ”De Bollenstreek heeft alles in zich om een ijzersterk gebied en merk te zijn. Het was ons team uiteraard bekend dat er afgelopen jaren diverse pogingen zijn gedaan om de streek te vermarkten. Goede initiatieven, maar helaas hebben ze nog niet opgeleverd wat we zouden willen. Al een tijdje is het stil rondom regiomarketing in de streek. Echter, tijdens de bijeenkomst van 29 mei jl. is het gelukt om er weer nieuwe energie in te krijgen. Niet vanuit weer een nieuw onderzoek of initiatief, maar door er op een andere manier naar te kijken. Afgelopen half jaar hebben wij hier met een team van specialisten volgens een beproefde methode naar toe gewerkt. Met dank aan alle bereidwillige Bollenstrekers kregen wij een nauwkeurig beeld van de streek en alle bijbehorende factoren. Eind vorig jaar voelde regiomarketing voor veel betrokken Bollenstrekers nog als ‘lastig en ingewikkeld’, inmiddels is het toekomstperspectief veranderd naar ‘trots en vrij’. Er ligt op dit moment een zogenaamd ‘manifest’ klaar voor de marketing van de Bollenstreek. Dit is voor 95% ‘af’. Deze zomer wordt hier de laatste hand aan gelegd zodat we het in het najaar kunnen presenteren.“

Jenny Elissen: “Afgelopen jaren zijn er meerdere initiatieven en pogingen geweest om de streek te vermarkten en/of te branden. Aan de Economic Board Duin- en Bollenstreek is gevraagd het proces weer op te starten en te versnellen. Sinds december 2018 zijn wij met een gelegenheidsteam aan de slag gegaan. Dit team bestaat uit city marketing expert Robbert Nesselaar, marketingstrateeg en hoogleraar Nyenrode Henry Robben, Economic Board directeur Lars Flinkerbusch en David Smith en ik: wij zijn de oprichters van het ‘Perfect World Principe’, de methode waarmee we gewerkt hebben. Aan de hand van deze methode hebben wij alle kennis, wijsheid en talenten uit de streek benaderd om te bekijken wat hier nu precies aan de hand was op regiomarketingvlak én we hebben vooral goed gekeken waar de kansen liggen.”

Co-creatie
“Wat wij niet wilden, is het wiel opnieuw uitvinden. We zijn daarom eerst in oude rapporten gedoken en we hebben de eerdere initiatieven onder de loep genomen. Aan de hand hiervan hebben wij een aantal hypotheses geformuleerd waarom eea tot op heden niet is gelukt. Hierna hebben wij 35 voor de streek belangrijke mensen geïnterviewd en nog eens 60 schriftelijke enquêtes gehouden. Hierdoor ontstond een goed inzicht in de spanningen en barrières en waarom er een zogenaamd ‘glazen plafond’ was ontstaan in deze streek. Zaken hadden te lang stilgelegen en alle energie was er inmiddels uit. In maart hebben we een geweldige doorbraaksessie gehad met 14 Bollenstreekers. Uit dit alles ontstond een nieuwe gezamenlijke ruimte met nieuw perspectief. Vanuit hier zijn we gaan werken aan een zogenaamd manifest waarin de kansen werden geformuleerd. Afgelopen 29 mei vond een nieuwe sessie plaats met zo’n 45 bollenstreekers. Wij namen hen mee in ons verhaal en vroegen hen uiteraard om input. Ook dit was een zeer goede co-creatie sessie waar we opnieuw mooie conclusies hebben kunnen trekken. Inmiddels zijn we nu toe aan de laatste puntjes op de i.”

Wilde westen van Nederland
Jenny: “Deze streek is uniek. Dat heeft alles met het DNA te maken. Je voelt hier een groot gevoel van vrijheid, ik zie dit gebied een beetje als het wilde westen van Nederland. Waar alles kan, waar iedereen kansen ziet en waar volop ontwikkeling is. En dat alles midden in de randstad. Deze ruimte tussen de metropolen Amsterdam, Den Haag en Rotterdam is uniek. Dus wat we juist niet moeten doen is eenzelfde nieuwe metropool worden, de metropool Bollenstreek. Nee, we moeten trots en zuinig zijn op wie we daadwerkelijk zijn en dat gebruiken in onze groei. Komende periode moeten wij in deze streek aan de slag met ons DNA en met de vrijheid en de ruimte die we bezitten. Vanuit deze gezamenlijke gedachte is alles mogelijk.”

Regiomarketing komende periode
Het manifest voor de regiomarketing wordt deze zomer definitief gemaakt en geldt als randvoorwaarde voor alle projecten van de Economic Board. Het manifest is als het ware de paraplu waar alles onder komt te vallen. De rol van de Economic Board is het aanjagen en versnellen van deze regio paraplu waardoor straks alle projecten en business cases aan elkaar kunnen worden verbonden. Zo ontstaat er één kloppend verhaal. In het najaar volgt een bijeenkomst waarin de nieuwe strategie wordt gepresenteerd aan een grote groep belanghebbenden in de streek. Hieruit rolt een praktische handleiding voor regiobranding met een gedragen merk- en marketing aanpak. Niet de Economic Board, maar een uitvoerder of projecteigenaar zal straks de regiomarketing voor zijn of haar rekening gaan nemen.

Economic Board Duin- en Bollenstreek