2 september 2019 –

Persbericht –

Space Expo op weg naar een nieuwe toekomst – 

Vandaag tekenen Space Expo en de Economic Board Duin- en Bollenstreek een overeenkomst voor een haalbaarheidsonderzoek naar een nieuw en modern ‘Space Experience’ centrum. Dit nieuwe centrum moet worden gevestigd op de Space Campus in Noordwijk. Space Expo ambieert hiermee een prominentere positie als etalage van de Nederlandse en Europese ruimtevaart.

De overeenkomst werd getekend door Gaele Winters (voorzitter Space Expo), Lars Flinkerbusch (directeur Economic Board Duin- en Bollenstreek) en Barbara Hoppel, de nieuw aangestelde kwartiermaker van het onderzoek én tevens nieuwe algemeen directeur van Space Expo. Hoppel zal zich naast de algemene leiding van Space Expo met name richten op de toekomstplannen en de daarmee samenhangende nieuwe ambities. Rob van den Berg, die tot nu toe de algemene directievoering van Space Expo voor zijn rekening nam, zal zich blijven concentreren op inhoudelijke zaken zoals de museumcollectie, exposities, educatie en communicatie.

Met Barbara Hoppel krijgt Space Expo een directeur met ruime managementervaring op strategisch, financieel, beleidsmatig en projectmatig terrein. Zij werkte voorheen als Directeur Theaters van het Beatrix Theater in Utrecht en het AFAS Circustheater in Scheveningen bij Stage Entertainment Nederland. Met Hoppel gaat Space Expo een periode tegemoet waarin een nieuw kennis-, informatie- en educatiecentrum wordt gecreëerd dat in nauwe verbinding staat met alle relevante ruimtevaartorganisaties. De Economic Board vindt het belangrijk dat dit centrum zijn positie claimt in de Duin- en Bollenstreek. Flinkerbusch: “Space Expo heeft als museum de potentie om door te groeien van 100.000 naar 200.000 bezoekers. Daarnaast is het belangrijk voor de streek om te investeren in een Space Experience welke zorgt voor verbinding tussen ruimtevaart, bedrijven, kennisinstellingen, overheden en toerisme. Space Experience zal de toekomstige Space Campus doen bloeien en nieuwe bezoekers trekken naar de regio die hier ook zullen verblijven.”

Gaele Winters: “Space Expo is momenteel een populair en goedlopend museum, daarnaast zijn we het uithangbord en bezoekerscentrum van ESA ESTEC. We zien dat het onderwerp ruimtevaart steeds populairder wordt bij het brede publiek. Er ligt een enorm potentieel om ons museum en onze organisatie nog relevanter te maken. De nieuwe Space Experience zal er natuurlijk niet morgen al staan, het is een proces van enkele jaren. Het huidige museum krijgt in de tussentijd een moderniseringsslag, want wij willen onze bezoekers blijvend kunnen verrassen. Over de toekomstplannen is intensief overleg geweest met de gemeente Noordwijk, het traject wordt in nauwe samenwerking met hen uitgevoerd. Het creëren van zo’n toekomstig centrum is vergelijkbaar met de recente verbouwingen van grote musea in ons land. Onze ambities zijn groot en daar is veel geld voor nodig. Wij zijn nu een zelfstandige stichting zonder enige subsidie. In het onderzoek moet daarom ook worden gekeken naar fondsenwerving en andere financieringsmogelijkheden. Onze toekomstplannen liggen nu op tafel en we zijn erg blij dat de Economic Board en veel andere lokale en regionale partijen ons hierin steunen.”

Het haalbaarheidsonderzoek én het aanstellen van de kwartiermaker is ondersteund door een substantiële bijdrage van de Economic Board en aanvullende bijdragen van het Ondernemersfonds Noordwijk en Holland Rijnland. Ook zijn andere instanties zoals ESA ESTEC nauw betrokken. Space Experience sluit nauw aan bij de plannen van de gemeente Noordwijk en de provincie Zuid Holland om het huidige Space Business Park door te ontwikkelen naar een Space Campus, een high tech cluster op internationaal niveau.

Economic Board Duin- en Bollenstreek