Start Economic Board Duin- en Bollenstreek

9 maart 2018

Leden van de Board en interim-programmadirecteur benoemd

Eind 2017 stelden de gemeenteraden van Noordwijk, Noordwijkerhout, Hillegom, Lisse en Teylingen het Uitvoeringsprogramma van de Economische Agenda vast, samen met de bijbehorende financiering. Sindsdien is gewerkt aan het oprichten van de Stichting Economic Board Duin- en Bollenstreek. Deze week zijn de leden van de Economic Board en de interim-programmadirecteur benoemd. Ook is de stichting Economic Board opgericht. Het Bestuurlijk Overleg Economische Zaken draagt het stokje met een gerust hart over. Coördinerend wethouder Bas Brekelmans namens het bestuurlijk overleg: “We zijn oprecht blij met de zwaargewichten waaruit de Economic Board nu bestaat. Dat zij zich willen verbinden aan de Economische Agenda, betekent veel voor ons.”

De leden van de Economic Board zijn vertegenwoordigers van de zogenaamde ‘Triple Helix’: overheid, ondernemers en onderwijs. Zij opereren op strategisch niveau en primair als Raad van Toezicht van de stichting. Daarnaast zetten zij hun kennis en netwerk in ter ondersteuning van de directie en ten behoeve van de Economische Agenda.

De Economic Board zet de koers uit, overziet het geheel, heeft een ambassadeurs- en netwerkrol, besluit over het leveren van bijdragen aan businesscases, zorgt voor afstemming en kan nieuwe businesscases aandragen.

Leden Economic Board

De Economic Board heeft zeven leden, waarvan vijf afkomstig uit bedrijfsleven en kennisinstellingen:

  • Jan Bout, gepensioneerd voorzitter Raad van Bestuur van Royal Haskoning (beoogd voorzitter)
  • Jos Vranken, Directeur Nederlands Bureau voor Toerisme & Congressen
  • Marco Beijersbergen, oprichter en directeur van het bedrijf Cosine en hoogleraar aan de Universiteit Leiden
  • Willy Spaan, Voorzitter Raad van Bestuur Leids Universitair Medisch Centrum
  • Paulette Timmerman, directeur Zelfstandige Klinieken Nederland
  • Jan Rijpstra, burgemeester van Noordwijk
  • Arie van Erk, burgemeester van Hillegom.
Stichting Economic Board

De Stichting Economic Board Duin- en Bollenstreek krijgt de verantwoordelijkheid voor de besteding van het door de gemeenten beschikbaar gestelde budget voor de Economische Agenda. De gemeenten sluiten voor de besteding van middelen overeenkomsten af met deze stichting. De stichting bestaat uit de Economic Board en een programmadirecteur.

Interim-programmadirecteur

Het bestuur van de stichting ligt in handen van de programmadirecteur. Totdat de Economic Board een definitieve programmadirecteur heeft geworven, is de heer Marco van Lente actief als interim-programmadirecteur. Hij ondersteunt – tot de aanstelling van de programmadirecteur – de partijen die zich als trekker van een businesscase van de Economische Agenda hebben aangediend (de projecteigenaren). Hij helpt hen bij het uitwerken van de plannen tot voorstellen waarvoor de stichting Economic Board financiering ter beschikking kan stellen voor het jaar 2018.

Economic Board Duin- en Bollenstreek