4 december 2019 –

Succesvolle eerste bijeenkomst Onderwijs en Arbeidsmarkt Duin- en Bollenstreek –

Vorige week vond de eerste bijeenkomst plaats voor het project ‘Onderwijs en Arbeidsmarkt Duin- en Bollenstreek’. Maar liefst 75 deelnemers uit het onderwijs, bedrijfsleven en overheid waren aanwezig om de eerste concrete stappen te zetten.

De bijeenkomst startte met een inspirerende presentatie van Keukenhof directeur Bart Siemerink over de dynamiek in de regio. Daarna volgde een presentatie van praktijkexpert Jennifer Wessels Boer over de noodzaak en mogelijkheden voor meer samenwerking tussen het onderwijs en de arbeidsmarkt. Ook kwamen een aantal inspirerende en praktische samenwerkingsvoorbeelden aan bod die al in de streek plaatsvinden.

Concrete afspraken en vervolgafspraken
Na de presentaties werden de deelnemers in groepen verdeeld en konden de eerste plannen worden gemaakt. Binnen sommige groepen werden zelfs meteen concrete activiteiten besproken en vervolgafspraken gemaakt. Zo gaan het Wellantcollege en de Keukenhof samen de mogelijkheden voor een Academy verkennen. Hogeschool Inholland en Beam Tracking gaan studenten Agri Life Science warm maken voor een innovatief project bij opdrachtgevers uit de Bollenstreek.

Jongeren enthousiast maken voor eigen streek
In het basisonderwijs en in de onderbouw van het voortgezet onderwijs werd vooral gekeken naar hoe kennis over de Duin- en Bollenstreek aan jonge mensen kan worden overgebracht. Lange termijn doelstelling daarbij is jongeren te laten kiezen om in hun eigen mooie Duin- en Bollenstreek te willen werken.

Meer informatie en aanhaken
Veel deelnemers gingen zeer geïnspireerd naar huis met de intentie om van ‘praten over’ naar concrete activiteiten over te gaan. De organisatie werkt komende tijd alle inbreng uit, monitort wat nodig is om de motor gaande te houden en gaat de ideeën verder brengen. Met vragen kunt u terecht bij de programmamanager Mariëla van der Meer, mvander.meer@wellant.nl

Economic Board Duin- en Bollenstreek