Tien vragen aan Lars Flinkerbusch

8 april 2019 

Lars Flinkerbusch: “Samen succesvol!”

  1. Waarom en door wie is de Economic Board opgericht en met welk doel?

De Economic Board Duin- en Bollenstreek (EBDB) is een zelfstandige ‘lean & mean‘ stichting zonder winstoogmerk. De board is een gezamenlijk initiatief van de 4 gemeentes Hillegom, Lisse, Teylingen en Noordwijk. De stichting is een jaar geleden, op 7 maart 2018, opgericht. Doelstelling van de board is de economische prestaties van de regio te verbeteren. Dit in nauwe relatie met de woonaantrekkelijkheid en de toeristische aantrekkingskracht van de streek.

  1. Welke personen zijn betrokken bij de Economic Board?

Sinds september 2018 werk ik als directeur van de Economic Board. Ik ben het eerste aanspreekpunt. Daarnaast is er een Raad van Toezicht waarin een aantal prominente vertegenwoordigers uit de regio zijn vertegenwoordigd. Deze heren en dames komen uit de overheid, het bedrijfsleven en het onderwijs. Ze opereren op strategisch niveau en zetten hun kennis en netwerk in om onze doelen te behalen. Voorzitter van deze raad is Jan Bout. Last but not least werk ik nauw samen met de gemeentes en de projecteigenaren van de business cases.

  1. Hoe zou je de Economic Board Duin- en Bollenstreek in één zin kunnen omschrijven?

De Economic Board is aanjager en versterker van de economische groei in de regio.

  1. Hoe gaat dit in zijn werk?

De Economic Board heeft een duidelijke opdracht van de gezamenlijke gemeenten, namelijk het aanjagen en regisseren van de Economische Agenda van de Duin- en Bollenstreek. In deze agenda is vastgesteld dat als we de economische continuïteit in onze streek willen behouden er het nodige moet gebeuren. We profiteren nu onvoldoende van de economische kansen die er liggen. Onze traditioneel sterke economische sectoren zoals de greenport en het toerisme hebben nieuwe impulsen nodig. En de kansrijke sectoren space en zorg (oftewel ‘health’) moeten worden aangejaagd en versneld. Hiervoor is 3 miljoen euro beschikbaar gesteld door de gemeenten voor een periode van vier jaar. Maar let op, de Economic Board is geen subsidieverschaffer, wel beheren wij exploitatiebijdragen voor kansrijke projecten uit de Economische Agenda. We zijn ook geen projecteigenaar of uitvoeringsorganisatie. De Economic Board toetst, verdiept, verbindt en initieert. Ook kunnen we business cases stopzetten en nieuwe cases toevoegen.

  1. Waar ben je nu zoal mee bezig?

Ik ben veel in gesprek met de projecteigenaren en andere betrokkenen van de business cases. Zo nu en dan worden we ingehaald door de tijd. De business cases die in het verleden zijn opgesteld moeten soms, door de veranderende wereld om ons heen, worden bijgesteld. Het kan ook zomaar zo zijn dat we nieuwe business cases formuleren omdat er andere grote kansen liggen.

  1. Wat maakt deze streek zo bijzonder?

De Duin- en Bollenstreek is een van de mooiste woonplekken van Nederland, met de unieke combinatie van de sectoren toerisme, space en greenport.

  1. Wat is de status van de business cases van de Economic Board?

Sinds de start hebben we veel in gang gezet. In de laatste maanden van 2018 werden de eerste overeenkomsten voor exploitatiebijdragen afgesloten. Inmiddels zijn meerdere projecten gestart, in de komende nieuwsbrieven leest u hier meer over.

Deze weken steek ik ook veel tijd in de business case Regiomarketing. In feite de meest randvoorwaardelijke case van allemaal, want deze heeft impact op alle andere cases. Samen met een gelegenheidsteam van experts en betrokkenen uit de regio zijn we een strategie aan het formuleren waarin duidelijk wordt wat het DNA is van de regio. Hieruit rolt straks een praktische handleiding voor regiobranding en een gedragen merk- en marketing aanpak. Dit wordt de basis waar alle andere business cases onder gaan vallen. Want uiteindelijk zijn we niet bezig om allemaal losse projectjes aan te jagen, we willen er één kloppend verhaal van maken, zodat de projecten elkaar gaan versterken. Mijn rol is het aanjagen, verbinden en versnellen. Ik zal dus zeker geen regiomarketeer worden. Een uitvoerder / projecteigenaar zal straks de regiomarketing voor zijn of haar rekening gaan nemen.

  1. Welke hobbels kom je zoal tegen?

Het is een proces. Er is altijd tijd nodig om te bouwen. In de Duin- en Bollenstreek zijn veel belangen, veel culturen, veel trots en veel potentie. Het is belangrijk dat er samengewerkt wordt, anders komt het niet van de grond. Wie niet kan delen, kan ook niet vermenigvuldigen. De Economic Board vervult de rol van verbinder. Door onze positie, vanuit de gezamenlijke opdracht en kracht van de bollengemeenten, hebben wij mandaat. En dat is waar we voor staan: de kracht van verbinding.

  1. Wat heeft de gemiddelde ondernemer in de regio aan de Economic Board en wat heeft de bewoner eraan?

Er wordt in de regio hard gewerkt aan de verbetering van de economie. Daar varen ondernemers in deze streek wel bij. Daarnaast is er veel aandacht voor een goed woonklimaat, het wordt komende jaren alleen maar beter en leuker voor bewoners in deze streek.

  1. Tot slot, hoe is het om weer terug te zijn in de Duin- en Bollenstreek?

Ik zal je eerlijk zeggen dat mijn vrouw Monique, onze dochter Fleur en ik niet stonden te springen om nu al terug te gaan. We waren happy in Maastricht. We waren er eindelijk een beetje geland, we genoten van het sociale leven, de successen van Maastricht Marketing en alle andere bourgondische geneugten van Limburg. Maar goed, toen ik in gesprek raakte kreeg ik de uitdaging niet uit mijn hoofd. Ik houd van pionieren, ik ben niet het type winkeloppasser. We zijn als gezin het avontuur dus weer aangegaan. Het voelt goed om terug te zijn. Fijn om te zien dat veel oude bekenden nog steeds actief zijn in de streek. Ik voel me welkom en thuis.

Lars Flinkerbusch

Lars Flinkerbusch

Economic Board Duin- en Bollenstreek