De Economic Board Duin- en Bollenstreek heeft momenteel een interessante vacature voor:

Een zelfstandige en dynamische projectmanager
(24 uur per week)

De termijn is helaas verstreken, het heeft geen zin meer te reageren op deze vacature.

De projectmanager is mede verantwoordelijk voor de ontwikkeling en uitvoering van de Economische Agenda van de Duin- en Bollenstreek. Hij/zij opereert binnen de statuten van de stichting en binnen de kaders zoals gesteld door de directeur. Hij/zij onderhoudt op tactisch en operationeel niveau de contacten met de projecteigenaren van de projecten en businesscases uit de Economische Agenda. De projectmanager is een zelfstandig, energiek persoon met een politieke sensor. Hij/zij weet mensen en organisaties te verbinden en kansen te verzilveren.

De projectmanager is verantwoordelijk voor het aanjagen, formaliseren, monitoren en bewaken van de voortgang en financiën van de projecten en businesscases uit de Economische Agenda van de Duin- en Bollenstreek en zorgt mede voor verbinding en samenwerking in de regio.

Plaats in de organisatie
De projectmanager rapporteert en legt verantwoording af aan de directeur. De projectmanager heeft regelmatig overleg met de directeur en met de relevante stakeholders over de voorgang van de projecten, businesscases en andere relevante ontwikkelingen in de markt.

Resultaatgebieden
De projectmanager:

 • Zorgt voor het stimuleren van de voortgang van lopende projecten;
 • Zorgt voor de periodieke evaluatie en rapportage van de voortgang van lopende projecten;
 • Draagt mede zorg voor het initiëren, formaliseren en aanjagen van nieuwe projecten;
 • Draagt mede zorg voor een proactieve monitoring van de relevante markten en marktontwikkelingen;
 • Draagt mede zorg voor optimale afstemming tussen de strategie van de organisatie en de strategie van de regio;
 • Vertegenwoordigt, samen met de directeur, de organisatie in contacten met relevante stakeholders;
 • Stuurt op een consistent en positief imago van de organisatie bij alle relevante stakeholders;
 • Levert managementinformatie aan de directie onder andere door middel van KPI’s.

Kenmerken
De projectmanager:

 • Heeft gevoel voor bestuurlijke verhoudingen;
 • Kan op een duidelijke manier stakeholders toedelen en aanspreken op verantwoordelijkheden en te realiseren doelen en resultaten;
 • Ondersteunt de directeur op passende manier bij het realiseren van de vastgestelde doelen;
 • Treedt op als rolmodel voor de stakeholders door zelf het gewenste gedrag te laten zien;
 • Heeft HBO werk- en denkniveau;
 • Heeft een sterk analytisch vermogen, kan doelstellingen uit de Economische Agenda vertalen naar relevante en haalbare uit te voeren projecten;
 • Heeft aantoonbare affiniteit met de regio en met (enkele van de) relevante sectoren uit de Economische Agenda, alsmede kennis van en inzicht in de behoeften van de doelgroepen;
 • Beheerst ondernemerschap gericht op het aanjagen van projecten en daarmee samenhangende doelstellingen;
 • Is resultaatgerichtheid ten behoeve van het behalen van de doelen van de organisatie;
 • Beschikt over goede mondelinge en schriftelijke uitdrukkingsvaardigheid gericht op het onderhouden van adequate contacten;
 • Bezit tact gericht op het adequaat omgaan met diverse en soms conflicterende belangen (zowel intern als extern) en in het ontwikkelen van draagvlak voor nieuwe ideeën en concepten;
 • Bezit vaardigheid in het ontwikkelen, uitdragen en verdedigen van standpunten en nieuwe ideeën;
 • Heeft inlevingsvermogen gericht op het verbinden van wensen en opvattingen van zowel publieke/politieke als private/commerciële partijen.

 

Persoonskenmerken
De projectmanager:

 • Inspirerend en inlevend, zowel extern als intern
 • Resultaatgericht
 • Signaleert kansen en toont daadkracht
 • Verbinder, brengt partijen bij elkaar gericht op gezamenlijke doelrealisatie
 • Partner, die met respect voor anderen de rol van de organisatie in samenwerkingsverbanden kan vervullen
 • Flexibel, bereid om in voorkomende gevallen bijvoorbeeld in de avonduren te werken.

Propositie
Het betreft een functie voor 24 uur per week. De werktijden zijn in te vullen in overleg met de directeur. Het betreft in de eerste instantie een tijdelijk contract voor een half jaar op basis van inhuur, met een optie op verlenging.

Vragen en of reacties:
Stuur s.v.p. voor 23 mei 2020 een motivatiemail met een cv naar directeur Lars Flinkerbusch, of bel voor meer informatie: 06 53807412. Let op: de termijn is helaas verstreken, het heeft geen zin meer te reageren op deze vacature.

Economic Board Duin- en Bollenstreek