Blueport

Water dooradert letterlijk en figuurlijk de Duin- en Bollenstreek. Het grenst aan zee, er liggen uitgestrekte plassen, twee vaarten (Leidsevaart/ Haarlemmer Trekvaart en de Ringvaart) en tal van kleinere waterwegen.

De watersport en waterrecreatie gebonden bedrijven hebben een groot gezamenlijk belang. Toch is de sector versnipperd. De businesscase Blueport omvat daarom het organiseren en samenbrengen van het cluster van aan watersport en waterrecreatie gebonden bedrijven. De Blueport richt zich specifiek op de projecten en samenwerking die het toerisme en de werkgelegenheid een grote impuls kunnen geven.

Verwachte resultaten
  • Minstens 2 extra doorsteken naar de ringvaart tussen Hillegom en Katwijk in 2030.
  • Bestedingen per boot per nacht worden € 100,- in 2030.
  • 5% meer toeristen in de Duin- en Bollenstreek in 2021.
  • 6% meer banen in de toeristische sector in 2030.
  • 5% toename van uitgaven per toerist in 2030.
Projecteigenaren

De Economic Board stelt een coördinator aan voor de businesscase Blueport. Deze coördinator is tevens projecteigenaar.

Economic Board Duin- en Bollenstreek