Flower Science

De Duin- en Bollenstreek is één van de zes regionale kernen in het concept van de Greenports. De Greenports zijn speerpunt in het ruimtelijk economische beleid van Rijk en provincie.

De focus van de bollensector in de regio verschuift. Het gaat niet meer alleen om productie en handel. Het vasthouden en ontwikkelen van kennis is economisch en cultureel nu en in de toekomst kansrijker. Deze businesscase is erop gericht dat de Duin- en Bollenstreek blijvend economisch toegevoegde waarde ontwikkelt in de context van Greenport Nederland. Door een innovatief onderwijs- en onderzoeksprogramma, door te investeren in netwerken en coalities en door in te spelen op het succes van de Keukenhof.
Verwachte resultaten
  • Onderscheidend imago als slagvaardige, duurzame en innovatieve Greenport.
  • Twee nationaal relevante onderzoeksprojecten gericht op economische ontwikkeling of verduurzaming van de Greenport.
  • Aantoonbare aandacht van een relevante (groene) kennisinstelling door de aanstelling van 1 lector en 1 practor voor issues die leven bij ondernemers.
  • Aantoonbare hogere economische groei van deze Greenport t.o.v. de groei in de sector op nationaal niveau. Focus op sierteelt.
  • Ondernemerstevredenheid over vestigingsplaats = 8
Projecteigenaren

Stichting Greenport Duin- en Bollenstreek

Economic Board Duin- en Bollenstreek