Gezonde en energieke regio – Wellness, Voeding & Sport en Gezondheid

De Duin- en Bollenstreek heeft bijzondere kwaliteiten. Doel van deze businesscase is die in beeld te brengen en te versterken: de Duin- en Bollenstreek als één van de vijf gezondste regio’s ter wereld. Een ambitieuze stip op de horizon, die drie terreinen samenbrengt: sport, voeding en wellness als pijlers voor een gezonde regio.

Deze businesscase brengt de Duin- en Bollenstreek in beeld als één van de vijf gezondste regio’s ter wereld. Deze ambitieuze stip op de horizon brengt drie terreinen samen: sport, voeding en wellness. Drie pijlers voor een gezonde regio. Binnen deze businesscase werkt men met ‘de blauwe cirkel’ methodiek: op basis van gelijkwaardigheid samenwerken aan een gemeenschappelijke visie. Deze businesscase bestaat uit drie deelprojecten: Wellness, Voeding en Gezondheid, Sport en Gezondheid. Wellness valt onder de sector Toerisme.

Verwachte resultaten – Wellness
 • Ten opzichte van 2018 bezoeken in 2012 5% meer toeristen de regio.
 • In 2030 geeft een toerist 5% meer uit ten opzichte van 2018. Dit draagt bij aan een stijging van de werkgelegenheid in de toeristische sector van 6% ten opzichte van 2018.
 • Economische spin-off treedt naast de toeristische sector ook op in de zorg, retail etc.
Verwachte resultaten – Voeding en gezondheid
 • De gemeenten in de Duin- en bollenstreek worden in 202 JOGG (jongeren op gezond gewicht) gemeenten.
 • Gezondheid op zich heeft al een economische waarde door laag verzuim, hogere prestaties en lagere ziektekosten.
 • Duin- en Bollenstreek bekend als culinair centrum bij 60% van de Nederlandse toeristen.
 • 5% meer bezoekers voor de horeca in de regio in 2030
Verwachte resultaten – Sport en Gezondheid
 • 5% extra omzet in de horecasector in 2021.
 • 10.000 deelnemers aan de vierdaagse in 2021.
 • € 340.000 aan inkomsten uit deelnametickets, sponsoring, toeristenbelasting en betaalde standplaatsen langs de route in 2021.
 • 5% meer bezoekers aan de horeca in de regio in 2021.
 • 60% van de Nederlandse toeristen kent de Duin- en Bollenstreek als gezonde (en culinaire) regio.
Projecteigenaren

Voor alle drie de deelprojecten is het bestuur van de Noordwijkse Ondernemersvereniging projecteigenaar.

Economic Board Duin- en Bollenstreek