Ondernemershuis

De Duin- en Bollenstreek is veelzijdig in al zijn facetten. Dat is in de streek zowel aan de overheids- als ondernemerszijde merkbaar. Veelzijdigheid kan ook de gedaante aannemen van versnippering.

Het Ondernemershuis biedt één duidelijk aanspreekpunt om aan gemeentelijke informatie te komen voor bedrijven in de streek. Hier ontmoeten grote en kleine ondernemers uit verschillende clusters, kennisinstellingen en overheid elkaar zodat zij samen de regio sterk kunnen maken.
Het Ondernemershuis is een netwerk, een fysieke en virtuele locatie. De onderlinge verbindingen leiden tot meer synergie en een economische impuls. Daarom leveren bedrijven ‘in-kind’ een bijdrage aan het Ondernemershuis.

Verwachte resultaten.
  • Alle Duin- en Bollenstreek gemeenten in de landelijke top 100 van MKB vriendelijke gemeenten in 2030.
  • Een score van 8 in het ondernemerstevredenheidsonderzoek in 2030.
  • Zes bijeenkomsten die leiden tot tien matches tussen bedrijven, onderwijs- en kennisinstellingen en/of intermediairs.
  • 5% meer starters in de Duin- en Bollenstreek in 2030 ten opzichte van 2021.
  • 6% meer arbeidsplaatsen in de Duin- en Bollenstreek in 2030 ten opzichte van 2018.
Projecteigenaren

Bedrijfsleven Bollenstreek heeft aangegeven projecteigenaar voor deze businesscase te willen worden. De vijf gemeenten maken daarover nadere afspraken met Bedrijfsleven Bollenstreek.

Economic Board Duin- en Bollenstreek