Onderwijs en arbeidsmarkt

In de Duin- en Bollenstreek blijft de huidige instroom in bedrijven vanuit relevante opleidingsrichtingen achter bij de behoefte op de arbeidsmarkt.

De huidige instroom in bedrijven vanuit relevante opleidingen in de sectoren Technologie (incl. Space), Zorg & Welzijn en Greenport blijft achter bij de vraag op de arbeidsmarkt. Ook zijn er weinig onderwijsinstellingen gevestigd om aan deze vraag te voldoen. De businesscase voorziet in bevordering van het ondernemings-, innovatie- en vestigingsklimaat. Het helpt bij het vinden van het juiste personeel, het beter aansluiten van onderwijs bij bedrijven, het zorgen dat mensen graag in de streek werken en om studenten te interesseren om hier te komen werken.

Verwachte resultaten
  • In 2021 zijn er 80 nieuwe ingevulde vacatures/leerwerkplekken in de Duin- en Bollentreek in de vier sectoren.
  • In 2021 zijn er 80 participerende bedrijven op het gebied van onderwijs en arbeidsmarkt.
  • In 2021 hebben minstens 20 bedrijven een samenwerkingsovereenkomst met het Groene Onderwijscentrum ondertekend.
  • 5% meer ingevulde (openstaande) vacatures in de sectoren van de Duin- en Bollenstreek in 2030.
  • Een hoger percentage schoolverlaters dat werk vindt in de vier speerpuntsectoren in de streek in 2030.
  • Onderwijsprogramma’s sluiten beter aan bij de vraag vanuit de arbeidsmarkt in de sector.
  • Flexibilisering van het aanbod op de arbeidsmarkt om participatie van (bijna) iedereen mogelijk te maken.
Projecteigenaren

Het Wellantcollege is projecteigenaar voor Ondersteuning Groen Onderwijscentrum. Voor het overige deel gaat de Economic Board op zoek naar een geschikte projecteigenaar.

Economic Board Duin- en Bollenstreek