Regiomarketing

De Duin- en Bollenstreek is een veelzijdige regio die jaarlijks miljoenen bezoekers trekt uit binnen- en buitenland. Om in trek te blijven, moet continue en stevig energie gestopt worden in professionele ‘branding’ van de streek en haar economische mogelijkheden.

Er zijn al veel partijen bezig met marketingactiviteiten. De Economische Agenda is een prachtige kans om de streek gezamenlijk van zijn beste kant te laten zien. De businesscase biedt daarom een visie op de samenwerking aan de positionering van de streek naar buiten toe. Het is niet een inhoudelijke visie op de promotie van de Duin- en Bollenstreek. De inhoud wordt aan professionals overgelaten.
Het programma regiomarketing richt zich op het positioneren van de streek naar buiten toe en hoe en door wie de resultaten van andere business cases vermarkt kan worden. Uiteraard in samenspraak met bestaande promotors.

Verwachte resultaten
  • Betere zichtbaarheid van de streek als geheel.
  • Bevordering van de werkgelegenheid in de streek.
  • Aantrekkingskracht op bezoekers.
  • Aantrekkingskracht op mensen die in de regio willen (komen) wonen.
  • Nieuwe economische activiteiten doordat organisaties/bedrijven gaan samenwerken.
  • Aantrekkingskracht voor het vestigingsklimaat voor bedrijven.
  • Bijdrage aan betere aansluiting van onderwijs en arbeidsmarkt.
Projecteigenaren

Uitgangspunt is een groeimodel voor de programmadirecteur regiomarketing. Start onder aansturing van de Economic Board en stapt op geschikt moment over naar stichting Promotie Duin- en Bollenstreek.

Economic Board Duin- en Bollenstreek