Space Tech Campus

De wereldwijde space technology sector ontwikkelde zich de afgelopen decennia tot een miljarden business, waarbij in het dagelijks leven toegepaste producten en diensten niet meer weg te denken zijn.

Het space-cluster is de verborgen parel van de Duin- en Bollenstreek. Verborgen, want de spin-off van de sector is niet goed bekend. Want wie weet dat space tech over toegepaste producten en diensten gaat? De businesscase Space Tech Campus helpt de sector in haar groei. Dat gebeurt in twee aparte initiatieven. Doorontwikkeling van het Space Business Park tot een High Tech Cluster op internationaal niveau en doorontwikkeling van de huidige Space Expo tot een Space Experience centre.
Verwachte resultaten
  • In 2030 hebben 100 bedrijven zich bevestigd op de High Tech Campus, met een werkgelegenheid van 2500 arbeidsplaatsen.
  • In 2030 trekt het Space Experience Centre 200.000 bezoekers per jaar.
  • 60% van de Nederlandse (zakelijke) bezoekers is bekend met het High Tech imago.
  • Uit het Space Cluster komen in 2030 vijf nieuwe octrooien voort.
Projecteigenaren

Gemeente Noordwijk gaat, namens de vijf gemeenten, op zoek naar een geschikte projecteigenaar.

Economic Board Duin- en Bollenstreek