Economic Board

De Economic Board Duin- en Bollenstreek is in het leven geroepen om de regionale economie te verstevigen. Om handen en voeten te geven aan de Economische Agenda 2018-2021.

De Economic Board

De Economic Board bestaat uit een raad van toezicht die we de Economic Board noemen, en een programmadirecteur. De programmadirecteur is bestuurder van de stichting. De stichting heeft als doel het versterken en stimuleren van de samenwerking tussen overheid, bedrijfsleven in de sectoren Greenport, Toerisme, Health en Space/Tech en de cross-overs daartussen. 

Economische Agenda

De visie en het uitvoeringsprogramma Samen Succesvol van de Economische Agenda vormen het vertrekpunt voor alle activiteiten van de Economic Baord. Ons primaire doel is het aanjagen van de businesscases, het selecteren van passende projecten en beweging brengen. In alles wat we doen staan samenwerking en verbinding centraal.

De Economische Agenda bestaat uit elf businesscases die de basis vormen voor het Uitvoeringsprogramma van de Economische Agenda Duin- en Bollenstreek.

Sectoren

De EBDB heeft als doel het versterken en stimuleren van de samenwerking tussen overheid en bedrijfsleven in de sectoren Greenport, Toerisme, Health en Space/Tech en de cross-overs daartussen. Greenport en Toerisme zijn van oudsher al stevig verankerd in de economische regionale bedrijvigheid. Space/Tech en Health zijn daar als kansrijke nieuwe markten aan toegevoegd.

Downloads

Publicaties, rapportages en visiedocumenten van de Economic Board zijn terug te vinden onder downloads. Zo ook de Economische Agenda en de recent verschenen structuuropgaven van de regio.

Voortgang

De Economic Board ziet de uitdagingen waar we vandaag voor staan, maar is ook trots op wat we samen al bereikt hebben. De resultaten hadden we niet kunnen behalen zonder de kracht en het enthousiasme van vele vrijwilligers, ondernemers, mensen uit het onderwijsveld, overheid en overig bedrijfsleven. In het jaarverslag is terug te lezen hoe we ‘Samen succesvol’ in de praktijk brengen.

Door hier uw e-mailadres in te vullen schrijft u zich in voor onze nieuwsbrief. 

Leuk dat je er bent!

Er is nu een nieuwe Economic Board Duin en Bollenstreek.
Deze website bevat nog oude informatie, maar wordt binnenkort bijgewerkt.