Economic Forum

Economic Forum

Informeren, inspireren en doorpakken

Het eerste Economic Forum Duin- en Bollenstreek vond plaats op 4 februari 2021. Het online evenement was een initiatief van EBDB in samenwerking met stichting Greenport Duin- en Bollenstreek; een staaltje van ‘De kracht van verbinding’ in de praktijk. Het centrale thema was ‘Samenwerken aan de economische dynamiek in de regio’, met aandacht voor het delen van kennis, verbinden én inspireren. Het programma bood daarbij veel ruimte voor online inbreng van de deelnemers. Maar liefst 300 geïnteresseerden hadden zich aangemeld voor het congres.

Onder de professionele begeleiding van dagvoorzitter Joost Hoebink kwamen vele onderwerpen aan bod. Vestigingsklimaat, bereikbaarheid, kennis, onderwijs en arbeidsmarkt, space, toerisme, zorg en greenport. Thema’s passend bij de Economische Agenda van de Duin- en Bollenstreek. 19 verschillende sprekers (ondernemers, bestuurders en andere betrokkenen) wisselden elkaar af.

Het ochtendprogramma had de scope op economische ontwikkelingen op regionaal, provinciaal en landelijk niveau. Tijdens de middagsessie stond vernieuwing van de economie centraal, waarbij er over de grenzen van de Duin- en Bollenstreek werd gekeken. Sprekers uit de kennisregio’s Zwolle en Eindhoven inspireerden de deelnemers met mooie voorbeelden uit de praktijk.

De sfeer was positief en constructief en er werden veel nieuwe verbindingen gelegd tussen zowel deelnemers als sprekers. Juist die positieve betrokkenheid was essentieel. Om gezamenlijk te bouwen aan een toenemende dynamiek van de regionale economie moeten betrokkenen sámen de schouders eronder willen zetten. Voor en door de regio!

Het was een inspirerend eerste Forum, dat een opmaat vormt naar een volgende – hopelijk live – editie. De bijeenkomst heeft, mede dankzij de interactieve betrokkenheid van de deelnemers, waardevolle input opgeleverd. Zo kunnen we samen met alle betrokkenen verder bouwen aan het vergroten van de regionale economische dynamiek.

Bekijk hier de terugblik van het Economic Forum Duin- en Bollenstreek. 

Door hier uw e-mailadres in te vullen schrijft u zich in voor onze nieuwsbrief.