Economische Agenda

Verbetering van de economische prestaties in de Duin- en Bollenstreek

EBDB ziet de uitdagingen waar we vandaag voor staan, maar is ook trots op wat we samen al bereikt hebben. De resultaten hadden we niet kunnen behalen zonder de kracht en het enthousiasme van vele vrijwilligers, ondernemers, mensen uit het onderwijsveld, overheid en overig bedrijfsleven. Onder de vlag van de Economische Agenda brengen wij ‘Samen succesvol’ in de praktijk.

KERNGEGEVENS

De visie en het uitvoeringsprogramma Samen Succesvol van de Economische Agenda vormen het vertrekpunt voor alle activiteiten van de EBDB. Ons primaire doel is het aanjagen van de businesscases, het selecteren van passende projecten en beweging brengen. In alles wat we doen staan samenwerking en verbinding centraal.

In 2016 presenteerden de gemeenten uit de Duin- en Bollenstreek de ambitie om zich als krachtige economische regio verder te ontwikkelen, zonder daarbij in te leveren op woonaantrekkelijkheid. Een visie op een gezamenlijke economische impuls werd in april/mei 2016 door zes gemeenten bekrachtigd in de visie en uitvoeringsagenda voor een economische agenda. 

UITVOERING

De Economische Agenda bestaat uit elf businesscases die de basis vormen voor het Uitvoeringsprogramma van de Economische Agenda Duin- en Bollenstreek. De businesscases vallen binnen de thema’s Greenport, Space/Tech, Toerisme en Health. Inmiddels zijn er 16 projecten opgestart, in uitvoeringsfase of afgerond.

MIS NIETS … VOLG ONS VIA SOCIAL MEDIA

Door hier uw e-mailadres in te vullen schrijft u zich in voor onze nieuwsbrief.