Sectoren

De Economic Board heeft als doel het versterken en stimuleren van de samenwerking tussen overheid, bedrijfsleven in de sectoren Greenport, Toerisme, Health en Space/Tech en de cross-overs daartussen. Deze sectoren hebben we hieronder kort toegelicht. 

Space

Het European Space Research and Technology Centre (ESTEC), de grootste locatie van European Space Agency (ESA), ligt in het Noordwijkse duingebied. Daar bevindt zich ook Space Expo: hét ruimtevaartmuseum van Nederland. De regionale aanwezigheid van ruimtevaarttechnologie en gerelateerde bedrijfsactiviteiten is uniek. Deze kansrijke nieuwe markt moeten we vanuit economisch perspectief beter promoten en exploiteren. Door ruimtevaart, bedrijven, kennisinstellingen, overheid en toerisme met elkaar te verbinden, investeren we in hightech bedrijvigheid, extra werkgelegenheid en innovatieve initiatieven. 

Health

Kijken we naar zorg vanuit een breder perspectief, vanuit health, dan zien we volop economische groeikansen. De regio biedt ruimte voor vitaal ouder worden, revalideren en zorgtoerisme, wellness en kuuroordbezoek. De nieuwe status van Noordwijk als heilzame badplaats zal een aanzuigende werking hebben op bezoekers uit binnen- en buitenland.

Een gezonde en groene omgeving biedt volop kansen voor de sector health. Door kansen beter te benutten kunnen we gezamenlijk een positieve bijdrage leveren aan leefplezier, gezondheid én de regionale economie.

Toerisme

Jaarlijks staan de kust, Keukenhof en het bloemencorso garant voor grote bezoekersstromen, bestaande uit nationale en internationale gasten. Hun bezoek vormt een belangrijke inkomstenbron voor de toeristische/recreatieve sector van de Duin- en Bollenstreek, met alle aanpalende bedrijvigheid. In het voorjaar en de zomer wordt de regio zeer goed bezocht, soms zelfs té goed. Het vastlopen van wegen en vollopen van parkeerfaciliteiten vormt dan een probleem. De uitdaging is om nieuwe recreatieve initiatieven te ontwikkelen. Initiatieven in andere seizoenen, op andere momenten en op andere locaties. Initiatieven die samen zorgen voor een balans tussen leefbaarheid voor bewoners van de streek en efficiënte groei van toerisme.

Greenport

De bollenteelt is al eeuwenlang onlosmakelijk verbonden met de economische ontwikkeling van de regio. In 2004 is de Bollenstreek door het Rijk aangewezen als een van de zes nationale Greenports. Een unieke positie, die we willen behouden en versterken. Dit bereiken we door te investeren, innoveren en herstructureren. Het is essentieel dat álle ondernemers in de Greenport de krachten bundelen. Dat zij samenwerking combineren met individuele ontwikkeling, ten behoeve van extra groei en bloei.

Door hier uw e-mailadres in te vullen schrijft u zich in voor onze nieuwsbrief.