Blueport

DOELSTELLING

 • Het versterken van de economie rond watergebonden activiteiten en het vergroten van samenwerking tussen ondernemingen in die branche.
 • Het verdichten van het sloepennetwerk in de Duin- en Bollenstreek, met meerdere verbindingen tussen Ringvaart en Trekvaart.
 • De regio beter positioneren en profileren als Vaarnetwerk aan Zee (strand, stad, plassen, bollen, etc.).
 • De regionale meerwaarde van een zeejachthaven in Katwijk onderzoeken.

Voor deze businesscase zijn nog geen financiële middelen uit de Economische Agenda nodig geweest.

STATUS

 • Het masterplan Trekvaart was al gereed bij aanvang van de uitvoering van de Economische Agenda. De wethouder van Hillegom heeft (water)toerisme in zijn portefeuille en is vanuit die hoedanigheid actief betrokken bij het uitwerken van de verschillende opties tot het beter benutten van het water en de waterrecreatie. Hieronder valt ook het vergroten van het aantal aanlegplaatsen tussen Hillegom en Leiden.   
 • Vanuit Warmond zijn er diverse initiatieven (plannen voor en door ondernemers), waarmee het watertoerisme wordt gestimuleerd en de economische kansen worden benut. Ondernemers, Stichting Warmond Promotie, gemeente Teylingen en het Hoogheemraadschap van Rijnland bekijken samen de verschillende opties en realisatiemogelijkheden.
 • De ontwikkeling van een zeejachthaven bij Katwijk is niet voortgezet bij gebrek aan een gegadigde om het project op te pakken.

Resultaat

 • Er zijn in 2030 twee extra doorsteken gerealiseerd tussen de Ringvaart en de trekvaart, in het gebied tussen Hillegom en Katwijk.
 • De gemiddelde besteding per bootbezoek per nacht (verblijfstoerisme) is in 2030 € 100,-.
 • Op deze manier draagt het project Blueport voor de Duin- en Bollenstreek bij aan:
  • 5% meer toeristen in 2021
  • 6% meer banen in de toeristische sector in 2030
  • 5% toename van het gemiddelde bestedingsbedrag per toerist in 2030

WATERRIJKE KANSEN

Water dooradert de Duin- en Bollenstreek. De regio grenst aan zee, er zijn twee vaarten – de Ringvaart en de Leidsevaart/Haarlemmertrekvaart – en het gebied is rijk aan kleinere waterwegen. Toch heeft de regio, als het gaat om waterrecreatie en watersport, niet de naam. En dat terwijl er zo veel potentiële kansen aanwezig zijn, zowel voor inwoners als toeristen.

VAN WENSELIJKHEID NAAR HAALBAARHEID

Het beter benutten van de potentie van de waterrijke regio vraagt om denken vanuit mogelijkheden. Dus niet vanuit belemmeringen zoals financiering of wet- en regelgeving, je mag immers niet ‘zomaar’ werken aan water. Maar hier is gestart vanuit wenselijkheid. Vanuit uitdagingen. Vanuit omdenken. Vanuit te verwachte opbrengsten (zowel financieel als in beleving en ervaring voor bezoekers). Om daarna, vanuit wensen en plannen, samen met alle betrokken partijen (ondernemers en overheid samen) de wensen te beoordelen op haalbaarheid. Daarbij wordt er ook gekeken naar creatieve mogelijkheden van cofinanciering, waardoor ondernemers minder afhankelijkheid worden van overheid of waterschap.

ANKERPLAATSEN EN AANLEGSTEIGERS

Er zijn in 2020 meerdere initiatieven van ondernemers verder onderzocht en uitgewerkt. Denk aan watertaxi’s om NS Station Sassenheim beter te kunnen bereiken, betere doorsteekmogelijkheden naar De Kaag en het vergroten van de mogelijkheden voor recreatie-eiland Koudenhoorn. EBDB brengt hier partijen met elkaar in contact en stimuleert de initiatieven. De betrokken wethouders, gedeputeerde en ondernemers hebben samen een inspirerend bezoek aan Friesland gebracht.  
Ondertussen is de passantenhaven bij NS Station Sassenheim gereed en is het rondje Kaag grotendeels gerealiseerd. In 2021 worden deze plannen verder ontwikkeld. Prioriteit krijgt het aanleggen van steigers, het vergroten van ankerplaatsen, het opstarten van een watertaxi over de Kaag en het bevaarbaar maken van de Zandsloot tussen de Kaag en de Haarlemmertrekvaart.

Door hier uw e-mailadres in te vullen schrijft u zich in voor onze nieuwsbrief. 

Leuk dat je er bent!

Er is nu een nieuwe Economic Board Duin en Bollenstreek.
Deze website bevat nog oude informatie, maar wordt binnenkort bijgewerkt.