Businesscase Ondernemershuis

In de Economische Agenda 2018-2021 staat het oprichten van een Ondernemershuis als businesscase opgenomen. Dat Ondernemershuis zou moeten functioneren als duidelijk aanspreekpunt voor het verkrijgen van gemeentelijke informatie, voor alle regionale ondernemers, kennisinstellingen en overheid. Naast deze functie als informatiepunt en vraagbaak zou het Ondernemershuis ook als fysieke en virtuele locatie kunnen dienen om te netwerken en elkaar te versterken. Waarbij zowel starters als bestaande ondernemingen wegwijs worden gemaakt in de regionale (ondernemers)netwerken. De onderlinge verbindingen zouden meer synergie opleveren, interessante crossovers en dus een extra economische impuls. Het idee was bedrijven een ‘in-kind’ bijdrage te laten leveren aan het Ondernemershuis. Bovendien zou er vanuit deze businesscase een startersfonds worden opgericht, direct onder de Economic Board vallend. Dit fonds verstrekt leningen en garanties aan startende en innovatieve ondernemers.

De geformuleerde doelen:

  • Het versterken en vernieuwen van de economische clusters in de regio.
  • Het verhogen van ondernemerstevredenheid over de gemeentelijke dienstverlening.
  • Het stimuleren van innovatie en economische groei in de streek.
  • Het stimuleren van effectief en efficiënt zakendoen en duurzaam ondernemen.


Ondanks het intensief aanjagen van deze businesscase, het voeren van verkennende gesprekken en het aanjagen van (latente) mogelijkheden is het Ondernemershuis (nog) niet van de grond gekomen. De beoogde projecteigenaar Bedrijfsleven Bollenstreek -stond als zodanig in de Economische Agenda vermeld – heeft te kennen gegeven wel betrokken te willen blijven, maar geen projectleider te willen zijn.

De EBDB is en blijft van mening dat deze waardevolle businesscase alsnog vorm zou moeten krijgen, al dan niet in dit laatste jaar van de Economische Agenda. We gaan dan ook onverminderd door met verkenningen en netwerkgesprekken om te komen tot een innovatief en vooruitstrevend Ondernemershuis, inclusief startersfonds.

Deel dit project
Andere projecten

Door hier uw e-mailadres in te vullen schrijft u zich in voor onze nieuwsbrief.