Greenport Ontwikkelingsmaatschappij (GOM)

Projecteigenaren

Onno Zwart

Directeur Greenport Ontwikkelingsmaatschappij

Stakeholders

Gemeenten | Bollentelers en grondeigenaren | Brancheorganisaties LTO en KAVB | Natuur- en landschapsorganisaties

DOELSTELLING

Het uitvoeren van een uitgebreide analyse van de kansen op herverkaveling en kavelverbetering. De analyse vormt de basis voor verdere herstructurering van het teeltareaal.

STATUS

Het project is afgerond. De informatie die de analyse heeft opgeleverd, speelt een belangrijke rol in de uitvoering van herstructureringsplannen door GOM.

RESULTAAT

GOM heeft het onderzoeksresultaat van de Stichting Kavelruil aan belanghebbenden gepresenteerd en een vervolgopdracht verstrekt aan de Stichting Kavelruil.

TOEKOMSTBESTENDIGE KAVELS

De doelstelling van GOM is het tot stand brengen van een economische en ruimtelijke vitale Duin- en Bollenstreek, door middel van actieve gebieds(her)ontwikkeling. Kavelruil, kavelverbetering en herverkaveling dragen bij aan modernisering van het areaal, dus aan vitale economie in een vitaal landschap. GOM is het uitvoerend grondbedrijf, de Greenportgemeenten zijn de aandeelhouder. Het beleidskader voor de werkzaamheden van GOM is de Intergemeentelijke Structuurvisie.

Voor een gezonde bolleneconomie is het noodzakelijk de van oudsher fijnmazige verkaveling terug te dringen en kavels te moderniseren. Schaalvergroting en grotere verdiencapaciteit zijn essentieel voor toekomstbestendige bollenteelt; efficiëntere kavelinrichting heeft direct invloed op de economische waarde van het teeltareaal. GOM gebruikt de resultaten van de analyse door Stichting Kavelruil bij planontwikkeling en contractering van individuele herstructureringslocaties. Samen met grondeigenaren bekijken ze de opties van verbeterde verkaveling. Dit proces kan niet worden afgedwongen; het succes hangt af van de bereidwilligheid van grondeigenaren en ondernemers. Op verschillende plekken ontstaat er in de regio al herverkaveling, geïnitieerd door grondeigenaren. Een positieve ontwikkeling, met hopelijk een aanzuigende werking.

exploitatiebijdrage EBDB en Cofinanciering

Omvang project

Exploitatiebijdrage EBDB

Cofinanciering

Privaat

Publiek

Bedrag

%

Bedrag

€ 40.000
€ 30.000
€ 10.000
25%

Omvang project

€ 40.000

Exploitatiebijdrage EBDB

€ 30.000

Cofinanciering

Privaat

Bedrag

%

€ 10.000
25%

Publiek bedrag

Deel dit project
Andere projecten

Door hier uw e-mailadres in te vullen schrijft u zich in voor onze nieuwsbrief.