Heilzame Badplaats

Projecteigenaren

Gemeente Noordwijk

in samenwerking met Noordwijk Marketing

Stakeholders

Noordwijkse Ondernemersvereniging | Gemeente Noordwijk (ook namens overige gemeenten) | Koninklijke Horeca Nederland | Stichting Bewust Bollenstreek | LUMC | Stichting TON

Doelstelling

Het bereiken van de officiële ESPA Kuuroord Status voor de badplaats Noordwijk. Dit project valt onder de businesscase ‘Gezonde en energieke regio’. Het behalen van de internationale kuuroordstatus ondersteunt de ambitie om te behoren tot de 5 gezondste regio’s ter wereld.

Status

De eerste activiteiten naar het onderzoeken van een mogelijke kuuroordstatus vonden al plaats in 2016, waarna een externe partij opdracht heeft gekregen de mogelijkheden te onderzoeken. Op basis van de bevindingen is er een plan van aanpak opgesteld. In 2018 is EBDB gevraagd om het lopende project financieel te ondersteunen, hetgeen is toegekend.

Resultaat

Versterking van de toeristische sector.

5% meer toeristen in 2021 ten opzichte van 2018.

5% hoger bestedingsbedrag per toerist in 2030, ten opzichte van 2018.

Economische spin-off ook voor sectoren als zorg en retail (niet alleen toerisme).

Kuuroordstatus Noordwijk

In het voorjaar van 2020 heeft Noordwijk als vierde badplaats in Nederland (Nieuweschans, Cadzand en Domburg) de bijzondere en officiële kuuroordstatus gekregen. Helaas moest de feestelijke uitreiking vanwege corona tot oktober worden uitgesteld, maar toen heeft Noordwijk dan toch echt van de voorzitter van de European Spas Association het zo felbegeerde predicaat ontvangen. Om die status te verkrijgen moest de badplaats in alle facetten voldoen aan internationale integrale criteria; van de kwaliteit van zeewater en lucht tot voorzieningen en faciliteiten.

Extra bezoekers

Voor kuurreizen is er veel belangstelling vanuit Duitsland en Oost-Europese landen, waar de kuuroordcultuur vaak financieel wordt ondersteund door zorgverzekeraars. Nu de kuuroordstatus is behaald, mag Noordwijk officiële kuurreizen aanbieden. Reizen voor bezoekers van alle leeftijden, die hechten aan gezonder leven en kwaliteit. Naar verwachting wordt de regio dan zeker in het voor- en naseizoen vaker bezocht, met een hoger bestedingspatroon en grotere kans op herhaalbezoeken.

Stappenplan doorlopen

Om het gehele proces goed te managen is er een vaste werkgroep samengesteld (gemeente Noordwijk, Stichting Noordwijk Marketing, pr-bureau en een ESPA-vertegenwoordiger). Zij hebben volgens een uitgebreid stappenplan op constructieve wijze samengewerkt:

  1. Inventarisatie/analyse van benodigde documenten en gegevens
  2. Eerste analyse aanwezige infrastructuur en verkenning voor gehele gemeente Noordwijk
  3. Voorbereidingen wateranalyses, met aandacht voor locaties, praktische uitvoer etc.
  4. Intern conceptdocument samenstellen ten behoeve van Medizinisches Gutachten
  5. Concretisering en uitwerking van criteria
  6. Voorleggen van concept rapportage aan gekwalificeerd (medisch) specialist(en)
  7. Site inspection door Medizinisches Gutachten
  8. Oplevering document en rapportage van Medizinisches Gutachten


In fase I zijn stappen 1 t/m 5 doorlopen. In fase II zijn stappen 6, 7 en 8 doorlopen. Alle inspanningen hebben ertoe geleid dat de Medizinisches Gutachten is afgegeven; alle analyses voldoen aan de strenge kwaliteitsnormen van de European Spas Association (ESPA), Dankzij dit stappenplan, een traject van lange adem, zou de gemeente Noordwijk zich nu formeel Bad Noordwijk mogen noemen.  Een geweldig resultaat, dat is te danken de enthousiaste samenwerking tussen overheid, vrijwilligers en ondernemers uit de hele Duin- en Bollenstreek.

Aanbod en implementatie

Inmiddels is fase III aangebroken. Nu is het tijd om de bijzondere status van Heilzame zeebadplaats te vertalen naar concrete activiteiten en aanbod. Niet alleen voor de gemeente Noordwijk, maar voor de hele Duin- en Bollenstreek. Regionaal is er veel belangstelling om in te haken op de kuuroordstatus; de propositie van de regio krijgt een absolute meerwaarde.

Gezond zijn en gezond blijven, wellness en wellbeing, zijn maatschappelijk alleen nog maar belangrijker geworden ten tijde van de coronacrisis. De crisis heeft echter ook vertraging opgeleverd voor concrete doorvertaling van plannen om de kuuroordstatus te laden. Door het huidige regionale aanbod en activiteiten goed onder de loep te nemen en te kijken welke initiatieven goed aansluiten, kan de streek snel aan de slag met implementeerbare concepten.

Online aanbod

Daar hoort ook de ontwikkeling van een website bij. Enerzijds informatief, dus waar geïnteresseerden meer te weten kunnen komen over de kuuroordstatus, maar ook met bijbehorend aanbod. Op dit moment wordt door het projectteam prioriteit gegeven aan snel te realiseren initiatieven, het ‘laaghangend fruit’. Uiteraard wordt er scherp op gelet of het aanbod past bij de kwalitatieve uitstraling van de kuuroordstatus. Borging én bewaking van de kuuroordstatus hebben prioriteit.

Naar verwachting zullen zomer 2021 de eerste kuuroordinitiatieven online staan.

exploitatiebijdrage EBDB en Cofinanciering

Omvang project

Exploitatiebijdrage EBDB

Cofinanciering

Privaat

Publiek

Bedrag

%

Bedrag

Fase 1
Fase 2
Fase 3
€ 66.500
€ 131.000
€ 110.000
€ 31.500
€ 99.500
€ 68.000
€ 35.000
€ 31.500
€ 42.000
53%
24%
38%

Omvang project

€ 66.500
€ 131.000
€ 110.000

Exploitatiebijdrage EBDB

€ 31.500
€ 99.500
€ 68.000

Cofinanciering

Privaat

Bedrag

%

€ 35.000
€ 31.500
€ 42.000
53%
24%
38%

Publiek bedrag

Deel dit project
Andere projecten

Door hier uw e-mailadres in te vullen schrijft u zich in voor onze nieuwsbrief.