Online inspiratie toerisme

Projecteigenaren

Gemeente Noordwijk

in samenwerking met Noordwijk Marketing

Stakeholders

Stichting Warmond aan de Kaag | Stichting Hillegom Marketing | Stichting Lisse Marketing | Stichting Noordwijk Marketing | Gemeenten | Ondernemers Duin- en Bollenstreek

DOELSTELLING

Bewoners en bezoekers online inspireren en zoveel mogelijk attenderen op mooie regionale toeristische en recreatieve mogelijkheden (events). De regio Duin- en Bollenstreek moet als totaal nog beter worden gepromoot waardoor de aantrekkingskracht van de regio wordt vergroot. Het profileren van de streek staat centraal en versterkt de onderscheidende positie van de Duin- en Bollenstreek als Space in Between en Gezonde energieke regio, inclusief sport en voeding.

STATUS

Vanuit de kracht van verbinding, hét motto van EBDB, hebben de diverse destinatiemarketingorganisaties hun krachten online gebundeld. Stichting Warmond aan de Kaag, Stichting Hillegom Marketing, Stichting Lisse Marketing en Stichting Noordwijk Marketing gaan actief samen optrekken als het gaat om de online promotie van regionale activiteiten, over gemeentegrenzen heen.

In maart 2021 is er een exploitatiebijdrage beschikbaar gesteld door EBDB aan het bestuur van de Stichting Promotie Duin- en Bollenstreek en is de website visitduinenbollenstreek.nl gelanceerd. Een overkoepelende site, waar alle regionale toeristische informatie gebundeld wordt aangeboden.

RESULTAAT

  • Toename toeristen in de regio, door gerichte activiteiten op het thema gezondheid.
  • Bredere promotie van thema’s en evenementen waardoor we bewoners en bezoekers inspireren de totale regio te beleven/bezoeken.
  • De kracht en de specifieke eigenschappen van de streek beter voor het voetlicht brengen.
  • Verbinden van kansen en regionale partijen.

TROTS OP TOTAALAANBOD

Op welke manier bewoners of bezoekers zich ook door onze regio begeven, een gemeentegrens wordt makkelijk overschreden. Dan is het niet meer dan logisch dat het toeristische aanbod en evenementen vanuit één gezamenlijk regionaal punt online worden gepresenteerd en gepromoot. De focus van VVV’s en lokale destinatieorganisaties was tot nu vooral sterk gericht op alles wat er zich binnen de eigen gemeente afspeelde. De focus is verlegd naar het regionale totaalaanbod, waarbij het promoten van evenementen en activiteiten ‘bij de buren’ een vanzelfsprekendheid zal worden. Met trotsheid op het totale aanbod dat aansluit bij de beleving van bezoekers en bewoners. En beleving houdt natuurlijk niet op bij een gemeentegrens.

ONLINE EN ONWEERSTAANBAAR

Een gezamenlijke inspirerende website versterkt de regionale mogelijkheden én de vindbaarheid op het web. Gezamenlijke thema’s zullen verder worden uitgewerkt en online worden gepresenteerd. De website bevat ook een eventdatabase, waardoor regionale events sneller en overzichtelijker met elkaar kunnen worden gedeeld en gepromoot, binnen én buiten de regio. Naast de website zal de stichting Promotie Duin- en Bollenstreek ook actief social media inzetten en de online vindbaarheid vergroten. Dit zal effect hebben binnen de regio, maar ook online onweerstaanbaarheid buiten de regio opleveren.

exploitatiebijdrage EBDB en Cofinanciering

Omvang project

Exploitatiebijdrage EBDB

Cofinanciering

Privaat

Publiek

Bedrag

%

Bedrag

€ 80.000
€ 60.000
€ 20.000
25%

Omvang project

€ 80.000

Exploitatiebijdrage EBDB

€ 60.000

Cofinanciering

Privaat

Bedrag

%

€ 20.000
25%

Publiek bedrag

Deel dit project
Andere projecten

Door hier uw e-mailadres in te vullen schrijft u zich in voor onze nieuwsbrief.