Precisielandbouw

Projecteigenaren

Annika Versloot

Teamleider Duurzaamheid - KAVB

Stakeholders

KAVB | Anthos | Wageningen University & Research (WUR) | Cremer Speciaalmachines B.V. | Machinefabriek Steketee B.V. | AGRISIM B.V. | BKD | Lokale bollenondernemers

DOELSTELLING

De productie van de Nederlandse bollenteelt optimaliseren en gelijktijdig werken aan een duurzamere teelt met minder afhankelijkheid van gewasbeschermingsmiddelen. De toepassing van precisielandbouw en de allernieuwste technologische ontwikkelingen dragen bij aan het versneld behalen van deze doelstelling.

STATUS

Het onderzoeksprogramma van de topsector Tuinbouw & Uitgangsmaterialen van het ministerie van LNV past in de visie ‘Vitale teelt Bloembollen 2030’. Dat onderzoeksprogramma heeft een doorlooptijd van 4 jaar en is begin 2019 van start gegaan. Wageningen University & Research (WUR) voert het project uit in de regio Duin- en Bollenstreek, in samenwerking met brancheorganisatie KAVB en ondernemers. Er is in 2019 een stevige basis gelegd voor de uitvoering van het programma. Over het vervolg in 2020 zijn betrokkenen zeer tevreden. 

RESULTAAT

Vitale bloembollenteelt, vanuit economisch én milieutechnisch oogpunt.

BOLLENTEELT OPTIMALISEREN MET NIEUWSTE TECHNOLOGIE

Technologische ontwikkelingen volgen elkaar in hoog tempo op, óók in de bollenteelt. Binnen dit project testen programmapartners samen de modernste technologieën in de kapitaalintensieve bollenteelt (dus met veel machines in het productieproces). In precisielandbouw wordt o.a. gebruikgemaakt van visiontechnieken (automatische inspectie/scan), robotica, kunstmatige intelligentie en big data. Testresultaten zullen worden gebruikt om – met precisielandbouw die steeds verder doorontwikkelt – de uitdagingen van de bloembollensector aan te gaan.

Voor dit onderzoeksprogramma zijn een aantal werkpakketten vastgesteld.

HET VELD

Dit werkpakket is gericht op de ontwikkeling van een autonoom rijdende machine die zich met name focust op ziekzoeken in het veld. Een robot ziekzoeker. Er is in Hillegom een proefveld bij een kweker aangelegd, waar met virus (TBV en TVX voor de kenners onder ons) besmette tulpenbollen én gezonde bollen zijn geplant. Een oude ziekzoekkar is ingezet, voorzien van nieuwe algoritmes met deep learning. De algoritmes worden op basis van testresultaten steeds verder uitgebreid, wat steeds betere scores oplevert. De resultaten uit 2020 zijn heel goed te noemen en vanuit de teelt is dan ook zeer enthousiast gereageerd. In 2021 wordt op een groter proefveld gewerkt.

VERWERKING

Dit werkpakket focust zich op de bol die al úit de grond is en wordt verwerkt in de schuur. Het project onderzoekt de methodiek die zieke of afwijkende bollen detecteert en koppelt deze aan een systeem waarmee die bollen automatisch worden verwijderd. Ruim 600 bollen zijn onderzocht met behulp van geavanceerde vision- en cameratechnieken. Nauwkeurige vergelijkingen tussen zieke en gezonde bollen (met geavanceerde meetopstellingen) hebben interessante kenmerken opgeleverd. De input uit de onderzoeksfase wordt gebruikt om een machine te ontwikkelen bij Cremer Speciaalmachines. Ook hier is het vak zeer enthousiast over.

DATAMANAGEMENT

In samenwerking met Wageningen Economic Research is onderzocht en overeengekomen op welke wijze dit werkpakket moet worden vormgegeven. Focus ligt op het bij elkaar brengen van (nu nog) afzonderlijke data in de bollenketen. Ook zijn er gespreksrondes gehouden met kwekers en handelaren om meer input te vergaren over kansen op het gebied van datamanagement. Het WOFOST-model (computersimulatie van groeiontwikkeling) wordt geactualiseerd op basis van de nieuwste inzichten.

exploitatiebijdrage EBDB en Cofinanciering

Omvang project

Exploitatiebijdrage EBDB

Cofinanciering

Privaat

Publiek

Bedrag

%

Bedrag

€ 1551.000
€ 100.000
€ 671.000
43%
€ 780.000

Omvang project

€ 1551.000

Exploitatiebijdrage EBDB

€ 100.000

Cofinanciering

Privaat

Bedrag

%

€ 671.000
43%

Publiek bedrag

€ 780.000
Deel dit project
Andere projecten

Door hier uw e-mailadres in te vullen schrijft u zich in voor onze nieuwsbrief.