Regiobranding

Projecteigenaren

Lars Flinkerbusch

Programmadirecteur Economic Board Duin- en Bollenstreek

Stakeholders

Bewoners, bedrijven, bestuurders en bollenbozen (onderwijs- en kennisinstellingen).

DOELSTELLING

Een krachtige en eenduidige positionering van de regio.

STATUS

Eerste helft 2019 hebben ruim 100 stakeholders in sessies samengewerkt volgens het Perfect World Principle. Dit heeft geresulteerd in een manifest, organiserend principe en strategie (intern). Tweede helft 2019 en eerste kwartaal 2020 is het eindresultaat doorvertaald naar externe communicatie en een activiteitenplan.

Het Manifest is begin 2020 gepresenteerd, met nadruk op de unieke en krachtige Space in Between; de vrije ruimte tussen de grote steden waarmee de Duin- en Bollenstreek zich zo onderscheidt. In het verlengde daarvan is het concept Vrijlanders ontwikkeld: een regiocollectief van betrokkenen die het Manifest ondersteunen en uitdragen. Zo willen ze samen de regionale economie versterken, met respect voor de kostbare vrije ruimte.

In het coronajaar heeft EBDB zich geprofileerd als belangrijk (economisch) informatiekanaal en de impact op de regio gemonitord, onderzocht en gepresenteerd. Op basis van Blaauwbergonderzoeken – in opdracht van EBDB – heeft de regio de economische kansen én de bedreigingen nog scherper op het netvlies. Belangrijke informatie voor de regiobranding.

Begin 2021 is het eerste (online) Economic Forum Duin- en Bollenstreek georganiseerd; een inspirerend congres rondom de status van de economie in de regio.

Regelmatig verschijnen er nieuwsberichten (op social media, de website en via de mail) om betrokkenen te inspireren en te informeren over de voortgang van de verschillende projecten en businesscases. En zo samen ook trots de successen te vieren van behaalde resultaten.

Er wordt hard gewerkt aan een vernieuwde EBDB-website (lancering mei 2021), met een portal die optimaal aansluit bij het Manifest en de Space in Between. Deze activeert en faciliteert verbinding tussen Vrijlanders onderling, met het doel óver gemeentegrenzen heen de regionale economische dynamiek te vergroten.

RESULTAAT

Betere zichtbaarheid van de streek als geheel. Vergroten van de aantrekkingskracht voor bezoekers, voor mensen die in de regio willen komen wonen en voor bedrijven die zich hier willen vestigen.

Het bevorderen van werkgelegenheid en het aanjagen van nieuwe economische activiteiten, doordat organisaties/bedrijven gaan samenwerken.

POSITIONEREN, PROFILEREN, PROFITEREN

De Duin- en Bollenstreek is een prachtige en krachtige regio, met alle potentie om zichzelf als uniek merk te positioneren. Om de economische kracht van de totale regio optimaal te benutten, moet je goed weten wie je bent en wat je te bieden hebt. Niet voor niets staat regiomarketing in de Economische Agenda benoemd als randvoorwaardelijke businesscase. Het succes van de andere businesscases hangt immers samen met onderscheidende én herkenbare regiomarketing. Met kenmerkende sterke punten waarmee de streek zich onderscheidt en zichzelf regionaal, nationaal én internationaal stevig op de kaart zet.

Regiobranding, gebaseerd op een breed gedragen verhaal, vormt een stevige fundering voor de verdere ontwikkeling van een toekomstbestendige én economisch weerbare streek.  

Door hier uw e-mailadres in te vullen schrijft u zich in voor onze nieuwsbrief. 

Leuk dat je er bent!

Er is nu een nieuwe Economic Board Duin en Bollenstreek.
Deze website bevat nog oude informatie, maar wordt binnenkort bijgewerkt.