Revalidatie & Wellness

Stakeholders

Grand Hotel Huis ter Duin | Blue Ocean Company | Regionale Organisatie Huisartsen West Nederland (ROHWN) | LUMC | Alrijne Ziekenhuis | Regionale (horeca) ondernemers

Doelstelling

Het doorlopen van een haalbaarheidsonderzoek om te komen tot het (gezamenlijk) ontwerp van een revalidatieprogramma, waarbij wellnessfactoren complementair worden aangeboden/ingericht. Uit het onderzoek en pilotprogramma moet blijken dat verblijf in een daarop ingericht hotel in de Duin- en Bollenstreek het herstelproces beter en sneller laat verlopen, met minder kans op complicaties. Zorghotel De Kim is voor de pilotfase aangewezen als testlocatie. Grand Hotel Huis ter Duin kijkt in samenwerking met het LUMC naar aanvullende medische faciliteiten om te voorzien in de tijdelijke huisvesting van een specifieke categorie patiënten.

Status

Er is materiaal verzameld, er zijn gesprekken gevoerd ter informatie en voorbereiding, de projectomgeving is ingericht, er is gewerkt aan een concept programmaplan en interviews zijn voorbereid en uitgevoerd. Er is o.a. gesproken met specialisten van het LUMC en Alrijne, het capaciteitscentrum LUMC, de programmamanager Juiste Zorg Juiste Plaats, bestuurders ROHWN en zorgverzekeraars.

In overleg met de betrokken ziekenhuizen zou worden vastgesteld welke ingrepen geschikt zouden zijn voor de pilotfase.

Resultaat

Dit project sluit naadloos aan bij de businesscase Gezonde en Energieke regio, waarin de Duin- en Bollenstreek zichzelf profileert als een van de gezondste regio’s ter wereld. Het resultaat moet worden gezien als een kansrijke ontwikkeling voor alle partijen. Niet alleen verloopt herstel naar verwachting sneller en beter (winst voor de zorg en de patiënt), maar trekt revalidatie & wellness een andere doelgroep naar onze regio, ook buiten het hoogseizoen. Dus dat betekent extra werkgelegenheid, hogere bezettingsgraad hotels en hogere inkomsten voor deelnemende ondernemers. Goed voor de economie én inwoners/bezoekers.

Sneller en beter medisch herstellen

90% van de patiënten gaat na een medische ingreep ‘gewoon’ naar huis. Voor de resterende 10% is dat niet mogelijk en wordt er gezocht naar alternatieve mogelijkheden van verblijf en medisch herstel.

De aanleiding voor het project revalidatie & wellness is direct duidelijk als we kijken naar het aantal ziekenhuizen ‘om de hoek’, een bevolking die gemiddeld ouder wordt, de kuuroordstatus, ‘zorgtoeristen’ en patiënten die graag in een gezonde omgeving werken aan hun herstel.

Dit project is geïnitieerd door pioniers uit de regio, waarmee ze willen bewijzen dat patiënten sneller herstellen in een gezonde en groene omgeving.  Het was de bedoeling om zorgverzekeraars vroegtijdig te laten participeren; deze vorm van revalidatie was in principe namelijk voor iedereen bedoeld.

Na afronding van het haalbaarheidsonderzoek en het programmaontwerp – en bij voldoende financiering – zou in een pilot worden bekeken of medische en verpleegkundige randvoorwaarden en eventuele aanvullende vragen/behoeften effectief zijn. Na een succesvolle pilot zouden ook andere hotels en (zorg)dienstverleners kunnen participeren.

Mei 2020 heeft de projectgroep haar eindrapportage ingediend. Er was geen financiering gevonden voor de uitvoering van het pilotproject én COVID-19 gooide roet in het eten. Natuurlijk vanwege de enorme druk op de reguliere zorg, maar ook vanwege de kwetsbare, vaak oudere doelgroep.

Belangrijkste inzichten/resultaten:

  • Focus op patiëntprofiel i.p.v. specialisme/aandoening.
  • Programma’s met focus op herstel én een leerproces. 

Met de resultaten van het project – en een belangrijke bijdrage vanuit EBDB – wordt gekeken naar een vervolg voor de preventieve- en de curatieve kant, en naar de invulling van de diverse vormen van zorg binnen de regio. 

exploitatiebijdrage EBDB en Cofinanciering

Omvang project

Exploitatiebijdrage EBDB

Cofinanciering

Privaat

Publiek

Bedrag

%

Bedrag

€ 60.000
€ 40.000
€ 20.000
33%

Omvang project

€ 60.000

Exploitatiebijdrage EBDB

€ 40.000

Cofinanciering

Privaat

Bedrag

%

€ 20.000
33%

Publiek bedrag

Deel dit project
Andere projecten

Door hier uw e-mailadres in te vullen schrijft u zich in voor onze nieuwsbrief.