Space Campus

Projecteigenaren

Esther Peters

Directeur Space Campus Noordwijk

Stakeholders

ESA ESTEC | Gemeente Noordwijk | Overige gemeenten | Provincie Zuid-Holland | Holland Rijnland | Greenport | Universiteit van Leiden | TU Delft | Erasmus Universiteit | Regionale (tech)ondernemers, startups en scale-ups | Onderwijs en maatschappelijke organisaties

DOELSTELLING

Centraal staat het transformeren van het Space Business Park als bedrijventerrein in de nabijheid van ESA ESTA naar een Space Campus ínclusief ESA ESTEC. Zo ontstaat er een sterke en innovatieve Space Hub, met grote aantrekkingskracht op nationale en internationale bedrijven en kennisinstellingen. Een hotspot voor vernieuwende startups, scale-ups en gevestigde bedrijven, waarbij het toepassen van ruimtevaarttechnologie tussen de verschillende sectoren wordt gestimuleerd en gefaciliteerd. De onderdelen van het project versnellen de positionering en zichtbaarheid van zowel de Space Campus als de regio én dragen bij aan extra bedrijvigheid in Noordwijk en omgeving.

STATUS

April 2021 is er een exploitatieovereenkomst getekend. Het ontwikkelpad voor Space Campus kenmerkt zich door gefaseerde groei met een kleine, lean en mean start. Op basis van resultaten ontwikkelt het plan zich tot een volwaardige bloeiende Space Campus met internationale bekendheid en grote toegevoegde waarde.

RESULTAAT

  • In 2030 hebben 100 bedrijven zich gevestigd op de High Tech Campus, met een werkgelegenheid van 2500 arbeidsplaatsen. 
  • In 2030 trekt het Space Experience Centre 200.000 bezoekers per jaar.
  • Een High Tech imago dat bij 60% van de Nederlandse (zakelijke) bezoekers bekend is.
  • Vijf nieuwe octrooien als opbrengst uit het Space cluster in 2030.


INTERNATIONALE HOTSPOT VOOR INNOVATIE

In de overeenkomst met EBDB ligt de focus op vier activiteiten die de ontwikkeling van de campus versterken.

POSITIONERING EN BUSINESSDEVELOPMENT

Hierbij gaat het om het werven van een commerciële programmamanager/accountmanager die nieuwe spelers aantrekt voor Space Campus. Daarbij worden ruimtevaarttechnologie, de gemeente Noordwijk als innovatieve hotspot én de regionale aantrekkingskracht gepromoot.

GEBIEDSACTIVATIE

Het doel is de campusomgeving aantrekkelijker en toegankelijker te maken. In de loop van 2021 wordt gestart met tijdelijke invulling van het open veld, gericht op ontmoeting en het delen van kennis. Gedacht wordt aan aantrekkelijke pop-up faciliteiten, een tijdelijke meetingplace, foodtrucks, een fablab, etc. Aan nadere invulling wordt nog gewerkt. Daarbij wordt al rekening gehouden met de ontwikkeling van het definitieve Basecamp; hét hart van de campus.

STIMULEREN EN FACILITEREN

Omdat de locatie nog niet beschikt over faciliteiten waarmee startups en scale-ups daadwerkelijk met hardware kunnen werken, aan prototyping kunnen doen of testen kunnen draaien, worden er initiatieven ontwikkeld die daaraan bijdragen. In de grondverf staan: Fablab initiatief, Antenne Measurement Test Facility en verhuizing GMT naar Noordwijk.

KRUISBESTUIVING

Operationele processen in de teelt kunnen worden geoptimaliseerd, bijvoorbeeld door gebruik te maken van het ruimtevaart meetnetwerk. Het koppelen van de bollenteelt met ruimtevaarttechnologie brengt beide sectoren dichter bij elkaar en biedt nieuwe kansen. Dit geldt niet alleen voor bollenondernemers, maar ook voor het onderwijs. 

Het Space Tech cluster, met zijn innovatie ruimtevaarttechnologie en interessante mogelijkheden voor spin-offs, was tot nu toe een goed verborgen parel in de Noordwijkse duinen. De uitwerking van deze businesscase en onderliggende projecten belooft de parel meer (economische) glans te geven. Regionaal, nationaal én internationaal. 

Door hier uw e-mailadres in te vullen schrijft u zich in voor onze nieuwsbrief. 

Leuk dat je er bent!

Er is nu een nieuwe Economic Board Duin en Bollenstreek.
Deze website bevat nog oude informatie, maar wordt binnenkort bijgewerkt.