Toekomstbestendigheid bloemeniconen

Projecteigenaren

Willem Heemskerk

Voorzitter Stichting Bloemencorso Bollenstreek

Stakeholders

Bollengemeenten en gemeente Haarlem | Colleges van burgemeester en wethouders | Gemeenteraden | Keukenhof | Tennishal de Klinkenberg | Bloemenveiling Royal FloraHolland

Doelstelling

Het uitvoeren van een onderzoek naar de toekomstbestendigheid van de bloemencorso’s, met aandacht voor marketingkansen, doelgroepverbreding en meer rendabele verdienmodellen.

Status

Er is een structurele en intensievere samenwerking tot stand gekomen tussen de besturen van beide corso’s. 2019 is benut om krachten te bundelen en kennis te vergroten, o.a. door middel van praktische masterclasses. Een hechtere samenwerking tussen besturen en vrijwilligers van de bloemenparades heeft in 2019 direct al geleid tot verbetering en professionalisering. Er zijn masterclasses georganiseerd, waarin andere grote jaarlijkse evenementen met bijbehorende draaiboeken en organisatie zijn verkend, zoals de Nijmeegse Wandelvierdaagse, Amstel Goldrace en Bevrijdingspop. Dit heeft veel inzichten en kennis opgeleverd, o.a. over kostenstructuur, maar ook over veiligheid en calamiteitendraaiboeken, crowd- en routemanagement. Op basis van opgedane kennis en learnings zou in 2020 een belevingsonderzoek worden uitgevoerd en aansluitend een masterplan worden opgesteld. Dankzij het annuleren van beide corso’s in 2020 ten gevolge van corona én het cancelen van Bloemencorso Bollenstreek 2021, is het belevingsonderzoek uitgesteld naar 2022.

Resultaat

Het beoogde resultaat is de kwaliteit van een bezoek aan de corso’s te vergroten. Door ze nieuw elan te geven en breder in te bedden in de streek kan dit bijdragen aan een stijging van de besteding door bezoekers van 5% (van 2018 tot 2030). De corso’s zijn jaarlijkse evenementen, waarin ‘flower attraction’ centraal staat. Ze brengen grote aantallen bezoekers op de been, uit binnen- en buitenland. De corso’s dragen direct bij aan het (dag)toerisme en het imago van de regio. En dus aan de economie van de Duin- en Bollenstreek. Die economische bijdrage kan worden vergroot door bewuster om te gaan met de potentie van de corso’s en ze ‘futureproof’ te maken.

Bezoekersbeleving staat centraal

Naast organisatorische professionalisering is er ook gekeken naar een wisseling van perspectief. Het doel is geen trotse parade van een prachtig bloemenproduct, maar een onvergetelijke belevenis voor de bezoekers. Die zienswijze nodigt uit om gezamenlijk te ontdekken en beoordelen welke innoverende mogelijkheden die beleving kunnen versterken.

Samenwerken en versterken

Vanzelfsprekend kijken beide besturen waar samenwerking winst op kan leveren. Er is bijvoorbeeld een raamwerkovereenkomst opgesteld voor een muziekwagen voor beide corso’s. En er zijn in 2019 onderstellen van praalwagens gedeeld. Ook het inzetten van praalwagens voor promotiedoeleinden op andere locaties is een optie. In het op te stellen meerjarenplan zal ook aandacht zijn voor creatieve sponsoring en het betrekken van regionale partijen én daarbuiten. Zowel het economische verdienmodel als waardevermeerdering van de beleving staan centraal. Het vergroten van de (economische) spin-off is een belangrijk onderdeel van het op te stellen meerjarenplan.

*Naast de exploitatiebijdrage van de EBDB heeft ook de gemeente Katwijk een bijdrage gedaan van € 7.950.

exploitatiebijdrage EBDB en Cofinanciering

Omvang project

Exploitatiebijdrage EBDB

Cofinanciering

Privaat

Publiek

Bedrag

%

Bedrag

€ 34.500
€ 18.550
€ 8.000
30%
€ 0

Omvang project

€ 34.500

Exploitatiebijdrage EBDB

€ 18.550

Cofinanciering

Privaat

Bedrag

%

€ 8.000
30%

Publiek bedrag

€ 0
Deel dit project
Andere projecten

Door hier uw e-mailadres in te vullen schrijft u zich in voor onze nieuwsbrief.