Tourism, Knowledge, Brandstrategy

Projecteigenaren

Andries Middag

Programmamanager Greenport Duin- en Bollenstreek

Stakeholders

Gemeente Lisse | mboRijnland | Ondernemers Greenport Duin- en Bollenstreek | Wellantcollege | Greenport Aalsmeer | Greenport Boskoop | overige regionale onderwijsinstellingen | AJDB | KAVB | LTO Noord Duin- en Bollenstreek | Rabobank Bollenstreek | Keukenhof | Anthos | Provincie Zuid-Holland

DOELSTELLING

  • Een onderscheidend imago als slagvaardige, duurzame en innovatieve Greenport. Dit blijkt uit bedrijfsbeïnvloeding van overheden, media-aandacht en de mate waarin de Greenport wordt gezien als sterke samenwerkingspartner.
  • Twee nationaal relevante onderzoeksprojecten gericht op economische ontwikkeling of verduurzaming van de Greenport.
  • Aantoonbare aandacht van een relevante kennisinstelling door de aanstelling van 1 lector en 1 practor voor issues die leven bij Greenportondernemers.
  • Aantoonbaar grotere groei van de regionale Greenport ten opzichte van andere Greenports (focus op sierteelt).

Ondernemerstevredenheid over vestigingsplaats scoort een 8.

STATUS

Januari 2020 hebben de eerste verkennende gesprekken plaatsgevonden over de opzet en uitvoering van deze projecten uit de businesscase Flower Science. Najaar 2020 is de officiële aanvraag voor een exploitatiebijdrage op basis van de Economische Agenda ingediend en inmiddels ook gehonoreerd.

In 2020 hebben er diverse succesvolle (voorbereidende) activiteiten plaatsgevonden, die bijdragen aan het succes van deze lopende businesscase. Ook voor 2021 is de verwachting positief te noemen.

RESULTAAT

Tourism: een beter inzicht in én benutting van recreatieve mogelijkheden in de Duin- en Bollenstreek.

Knowledge: Een betere aansluiting tussen onderwijs en arbeidsmarkt (over en weer).

Branding: Een onderscheidend en representatief imago van de (jonge) Greenportondernemers én een meer realistisch zelfbeeld.

HET VERHAAL VAN BOLLENJONGENS

Vanaf mei 2021 wordt de documentaireserie Bollenjongens vertoond op Omroep West (er is zelfs kans dat de documentaire méér dan alleen regionale publiciteit gaat krijgen). Dit initiatief is een bijzondere primeur, ontstaan en gemaakt vanuit de businesscase Flower Science. De bloembollensector wordt door 11 jonge ondernemers belicht. Met liefde voor het vak, aandacht voor innovatie en duurzaamheid én het belang van toekomstbestendige teelt. Ook het mooie buitengebied komt volop in beeld. De serie geeft antwoord op vele (bollen)vragen. Bollenjongens verrijkt de kennis van regionale inwoners en toont de teelt en de omgeving vanuit een breder perspectief.

TUINBOUW BATTLE

Ook interessant is de wervingscampagne voor de sierteelt: Heroes in Green. Deze heeft al meerdere studenten en werknemers (waaronder zijinstromers) weten aan te trekken. Daarbij gaan ‘knowledge en branding’ hand in hand. En dat geldt ook voor de tweede editie van de regionale Tuinbouw Battle; een uitdagende strijd in tulpenteelt voor groep 7 en 8 van verschillende regionale basisscholen.

AANTREKKELIJK AGROTOERISME

In 2020 is een online sessie over agrotoerisme georganiseerd. Een inspirerende bijeenkomst, die een aantal ondernemers al heeft aangezet tot concrete stappen op het gebied van (verblijfs)toerisme in het buitengebied. Ook gemeenten zijn geactiveerd om hiermee verder aan de slag te gaan.

Op het gebied van energietransitie, duurzame teelt, biodiversiteit en waterkwaliteit lopen er meerdere projecten (ook vanuit andere businesscases) die bijdragen aan kennisuitbreiding (knowledge). Ook wordt voortdurend gekeken naar kansrijke initiatieven, waarbij de Greenport een (voortrekkers)rol in kan vervullen.

exploitatiebijdrage EBDB en Cofinanciering

Omvang project

Exploitatiebijdrage EBDB

Cofinanciering

Privaat

Publiek

Bedrag

%

Bedrag

€ 29.000
€ 206.000
€ 90.000
€ 27.000
€ 110.000
€ 61.000
€ 2.000
€ 96.000
€ 19.000
6%
46%
21%
€ 10.000

Omvang project

€ 29.000
€ 206.000
€ 90.000

Exploitatiebijdrage EBDB

€ 27.000
€ 110.000
€ 61.000

Cofinanciering

Privaat

Bedrag

%

€ 2.000
€ 96.000
€ 19.000
6%
46%
21%

Publiek bedrag

€ 10.000
Deel dit project
Andere projecten

Door hier uw e-mailadres in te vullen schrijft u zich in voor onze nieuwsbrief.