Unmanned valley

Stakeholders

o.a. TU Delft | Hogeschool Leiden | LiS •Provincie Zuid-Holland | Rijksvastgoedbedrijf | ESA ESTEC | Connekt | Hogeschool Inholland | Ministerie van Economische Zaken en Klimaat | Europees Fonds voor Regionale Ontwikkelingen (EFRO)

DOELSTELLING

Test- en ontwikkelcenter Unmanned Valley (op voormalige vliegbasis Valkenburg) ontwikkelen naar een creatief en inspirerend ‘entrepreneurial ecosystem’, met internationale allure en aantrekkingskracht voor bedrijven en kennisinstellingen in de Unmanned sector. Een broedplaats voor hightech bedrijvigheid.

Voor deze businesscase zijn nog geen financiële middelen uit de Economische Agenda nodig geweest.

STATUS

Gezamenlijk met ruim 20 partners (zoals TU Delft, provincie Zuid-Holland, Rijksvastgoedbedrijf en Katwijk) wordt er gewerkt aan uitvoering van EFRO-programma Unmanned Valley. Zij dragen bij en investeren in het ecosysteem van Unmanned Valley.

In de eerste opstartfase lag de focus vooral op de oprichting van de Stichting Unmanned Valley en de inrichting van de organisatie. Bestuurlijk wordt er nog gekeken naar verdere verbreding/verbinding met andere stakeholders. Er is een testveld gerealiseerd van 500 x 500 meter. Samen met de TU Delft is gewerkt aan de realisatie van een uniek eigen 5G fieldlab (sneller, meer data en betrouwbaarder) voor Unmanned Valley.

In 2020 is het fieldlab, ondanks de pandemie, echt tot leven gekomen. Medio 2020 heeft het Rijksvastgoedbedrijf de eerste 3000m² bedrijfsruimte – voor startups en gevestigde bedrijven – in Gebouw 356 beschikbaar gesteld. In samenwerking met gemeente Katwijk en Arriva is een nieuwe OV-verbinding gerealiseerd: goede bereikbaarheid is een belangrijk pluspunt voor het vestigingsklimaat. In totaal zijn de indoor en outdoor testfaciliteiten meer dan 300 keer gebruikt, voor een scala aan drone gerelateerde ontwikkelingen, opleidings- en demonstratieactiviteiten.

VERWACHTINGEN 2021

Er is versneld gestart met de ontwikkeling van nog eens 1700m² bedrijfsruimte. De indoor testmogelijkheden worden uitgebreid, de outdoor testmogelijkheden worden verruimd én nog veiliger gemaakt en er wordt ingezet op een vliegcorridor naar zee. De samenwerking met kennisinstellingen zal verder worden ingevuld. 

RESULTAAT

Een vernieuwend werkgebied, met een uniek test- en ontwikkelcentrum voor onbemande technologische toepassingen. De locatie zal een grote aantrekkingskracht hebben op techbedrijven en kennisnetwerken/onderwijsinstellingen. Het wordt een economische groeilocatie met enorm veel potentie.

UNIEK TESTCENTRUM

Er zijn in Nederland slechts 5 testcentra voor onbemande systemen en toepassingen, waarbij het fieldlab op voormalig vliegveld Valkenburg uniek is met zijn ligging in de Randstad. Alle ingrediënten zijn aanwezig om er een zeer succesvolle, gerenommeerde samenwerkingslocatie van te maken, voor kennisinstellingen, bedrijfsleven en overheid. Stichting Unmanned Valley faciliteert niet alleen de mogelijkheden voor bedrijven, maar is ook actief in het aanjagen van nieuwe projecten, startups en interessante samenwerkingsverbanden en kennisontwikkeling. Unmanned Valley heeft tot en met 2023 de gelegenheid om de enorme potentie succesvol in de praktijk te brengen, daarna wordt er beslist over voortzetting van het initiatief.

VERNIEUWENDE TOEPASSINGEN

De technologische toepassingen zijn eindeloos. In samenwerking met andere (regionale) partijen wordt gekeken naar vernieuwende mogelijkheden. Dat is niet alleen voor dronebedrijven zeer interessant, maar ook voor clusters zoals de Greenport. In 2020 heeft EBDB het initiatief genomen, vanuit de kracht van verbinding, voor een Unmanned Valley bezoek en presentie aan stakeholders van andere regionale sectoren. Een inspirerende (netwerk)bijeenkomst.

Deel dit project
Andere projecten

Door hier uw e-mailadres in te vullen schrijft u zich in voor onze nieuwsbrief.