Verbeteren bereikbaarheid

Goede bereikbaarheid is van groot belang voor de Duin- en Bollenstreek. Met de woningbouwopgave komen de wegen en het openbaar vervoer in de streek nog meer onder druk te staan.

De samenwerkende gemeenten in de Duin- en Bollenstreek kunnen via deze businesscase een agenderende en activerende rol spelen bij grotere infrastructurele projecten. De projectgroep draagt bij aan knelpunten-analyses die in opdracht van Holland Rijnland uitgevoerd. Ook kijkt de projectgroep naar de rol die een gemeente zelf als wegbeheerder kan spelen om de bereikbaarheid van de dorpen te verbeteren.
Projecteigenaren

De gemeentelijke portefeuillehouders verkeer en vervoer / openbare ruimte.

Economic Board Duin- en Bollenstreek