Verbeteren bereikbaarheid

Goede bereikbaarheid is van groot belang voor de Duin- en Bollenstreek en voor het succes van de ontwikkeling van alle economische sectoren. Van toerisme tot Health, van Space tot Greenport.

Ondanks het feit dat de primaire verantwoordelijkheid voor grotere infrastructurele projecten bij het Rijk en de provincies liggen, staan er in de Economische Agenda een aantal activiteiten rondom bereikbaarheid opgenomen.

  • Openbaar vervoer, met nadruk op ketenmobiliteit binnen de regio en het beter benutten van de potentie van treinstations. De gemeente Teylingen is regionale coördinator.
  • Optimale oost- west verbinding(en). Zoals bekend heeft de provincie Noord-Holland zich in 2020 teruggetrokken uit de ontwikkelingen rondom de Duinpolderweg. Een flinke streep door de rekening. Zuid-Holland zal begin 2021 de draad weer oppakken, samen met Lisse, Hillegom en Holland Rijnland.
  • Bereikbaarheids- en leefbaarheidsproblemen in het middengebied van de Duin- en Bollenstreek oppakken. Een van de ontwikkelingen is de aanleg van de Noordelijke randweg Voorhout, waar inmiddels (2021) mee is gestart.
  • De aanleg van een regionaal fietspadennetwerk met (snel)fietspaden. De gemeente Katwijk treedt binnen Holland Rijnland op als coördinator voor regionale inbreng.
  • Lokale knelpunten en doorstroming openbaar vervoer optimaliseren.

De gemeentelijke portefeuillehouders verkeer en vervoer/openbare ruimte zijn benoemd als projecteigenaar van de businesscase. De gemeenten willen over dit onderwerp actieve inbreng hebben/houden bij (boven)regionale projecten. Daarom moeten zij de belangen van de streek onderling afstemmen en samen de regio vertegenwoordigen. Optreden als één regio is essentieel is om een vuist te kunnen maken en in gesprek te blijven met partijen. Ook tijdens het Economic Forum, februari 2021, werd het belang van een optimale bereikbaarheid nog eens door alle aanwezigen benadrukt.

De Economic Board is niet actief betrokken bij de invulling van deze businesscase. Daar waar mogelijk adviseert de board en denkt ze vanuit haar rol proactief mee.

Deel dit project
Andere projecten

Door hier uw e-mailadres in te vullen schrijft u zich in voor onze nieuwsbrief.