Thema’s van vandaag

Thema's van vandaag

De Economic Board Duin- en Bollenstreek werkt, samen met alle Vrijlanders, aan een heldere agenda. Niet ieder thema raakt iedereen, maar het geheel tilt ons samen op.

Vernieuwing van de regionale economie​

De economie in onze regio wordt hard geraakt door de Coronacrisis. Juist nu is het belangrijk om samen te werken en samen te bouwen aan de nieuwe economie en de brede welvaart in onze prachtige regio. Onze economie kent aan de ene kant duidelijke speerpunten – de greenport, space- en tech, Health en toerisme – en aan de andere kant een enorme diversiteit. Als het gaat om vernieuwing en verduurzaming, dan liggen er regionaal nog vele uitdagingen. Innovatie en verandering zijn onontbeerlijk.

De vraag is hoe richten we dit in?

Economische dynamiek in de regio

Dynamiek in de economie zorgt ervoor dat iedereen ook echt de kans krijgt het beste uit zichzelf te halen, zodat ondernemers worden geprikkeld te ondernemen, zodat initiatief en nieuwe ideeën worden beloond en de markt kan groeien. Daarvoor moeten we kijken naar onze productiefactoren zoals arbeid, kennis en kapitaal, maar ook naar het beter benutten van deze factoren door slimmer te werken en te blijven innoveren. Door samen de juiste randvoorwaarden te creëren leggen we de basis voor een aantrekkelijke en dynamische regionale economie. 

Bereikbaarheid en mobiliteit

Bereikbaarheid is voor zowel een gezond economisch klimaat als voor een aantrekkelijk woongebied van groot belang. Wij zijn het vrije land tussen de grote steden. Daarmee nemen we een centrale plek in, maar er valt tegelijk nog veel te winnen. Wij werken aan de juiste balans.

Leefbaarheid en geluk​

De Duin- en Bollenstreek is een prachtige regio aan de Nederlandse kust, tussen de bollenvelden, in het grootste aaneengesloten plassengebied van Nederland en met Nationaal Park Hollandse Duinen als onze achtertuin. Leefbaarheid staat hier hoog

aangeschreven. Hoe beschermen we onze vrije ruimte? We zorgen voor balans tussen economie en ecologie, tussen geld en geluk, tussen snelheid en geduld.

MIS NIETS … VOLG ONS VIA SOCIAL MEDIA

Door hier uw e-mailadres in te vullen schrijft u zich in voor onze nieuwsbrief. 

Leuk dat je er bent!

Er is nu een nieuwe Economic Board Duin en Bollenstreek.
Deze website bevat nog oude informatie, maar wordt binnenkort bijgewerkt.