Vrijlanders

Samen brengen we balans in belangen ten aanzien van wonen, werken, recreëren en creëren we het heden en de toekomst van onze Space in Between. Ons vrije land tussen de grote steden.

Play Video

Vrijlanders benutten en beschermen de vrije ruimte

Het Manifest Space in Between benadrukt hoe uniek onze mooie regio ligt. Een bloeiende streek, geworteld in vrije ruimte tussen de metropoolregio’s. In de ‘Space in Between’, cruciaal voor leefbaarheid, geluk en gezondheid. Vrije ruimte waar inwoners, ondernemers en toeristen van genieten. Vrije ruimte om te benutten én beschermen, om te wonen, werken en recreëren. Met een balans tussen innovatie en dynamiek voor regionale economische ontwikkeling en behoud van dat wat de regio zo kenmerkt.

 

Bedrijven, bewoners en vertegenwoordigers vanuit onderwijs en overheid voelen zich betrokken bij de uitgangspunten van het Manifest. Samen onderstrepen ze het belang van vernieuwing en bloei van de regionale economie, mét behoud van die prachtige vrije ruimte. Met de naam Vrijlanders geven mensen aan dat ze trots zijn op de Duin- en Bollenstreek. En dat ze, daar waar mogelijk, willen meedenken en meedoen. Met de uitkomsten van de rapporten Blaauwberg als katalysator en een gedeelde strategische regionale visie als kompas.

Space in Between

Space in Between is geen logo of slogan van de regio. Het is ons vertrekpunt, een manifest. Een manifest niet gemaakt door Economic Board, de gemeenten of een individuele ondernemer maar door de regio voor de regio.

Lees het manifest

Denk en doe mee!

Meedoen betekent dat u het manifest ondersteunt, meedenkt en meewerkt aan economische vernieuwing. Laat uw stem horen door deze korte vragenlijst in te vullen.

Kernwaarden

De kernwaarden bij deze strategie zijn:

  • Eigenwijs en Ondernemend: We geloven in onze kracht om dingen anders te zien en ondernemend te doen.
  • Leefbaarheid en Geluk: Onze regio is één van de meest welvarende, gelukkige en leefbare woonregio’s van Nederland. Hier groeien en bloeien we.
  • Kwaliteit en Kleinschaligheid. Kwaliteit gaat voor kwantiteit en kleinschaligheid, technologie en innovatie voor volume en schaal.

Over Vrijlanders

Wij zien een wereld die doorlopend en versneld transformeert. Elke dag weer worden we voor nieuwe uitdagingen gesteld en ontstaan er kansen die verandering afdwingen. We luisteren naar de individuele belangen en brengen dat tot een gezamenlijk belang. Samen geven we onze vrije ruimte vorm. Dat is waar Vrijlanders voor staan en gaan.

Economische agenda

De visie en het uitvoeringsprogramma Samen Succesvol van de Economische Agenda vormen het vertrekpunt voor alle activiteiten van de EBDB. Ons primaire doel is het aanjagen van de businesscases, het selecteren van passende projecten en beweging brengen. In alles wat we doen staan samenwerking en verbinding centraal.

De Economische Agenda bestaat uit elf businesscases die de basis vormen voor het Uitvoeringsprogramma van de Economische Agenda Duin- en Bollenstreek.

De Vrijlanders

photo-1494790108377-be9c29b29330
Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipiscing elit. Donec sed pulvinar diam.
Wilma van Klaveren
GEO Matrix
photo-1499996860823-5214fcc65f8f
Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipiscing elit. Donec sed pulvinar diam.
Eric Langstraten
Mode Langstraten
photo-1507003211169-0a1dd7228f2d
Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipiscing elit. Donec sed pulvinar diam.
Gilbert De La Cruze
Bio Science

Door hier uw e-mailadres in te vullen schrijft u zich in voor onze nieuwsbrief.