Economic Board en Space Campus tekenen exploitatieovereenkomst

Op woensdag 7 april jl. tekenden Esther Peters, directeur-bestuurder van NL Space Campus en Lars Flinkerbusch, directeur Economic Board Duin- en Bollenstreek een exploitatieovereenkomst waardoor de space campus ontwikkeling in Noordwijk een extra boost krijgt.

In Noordwijk wordt hard gewerkt aan de doorontwikkeling van het huidige Space Businesspark naar een NL Space Campus met ESA ESTEC als belangrijkste kennisdrager. Doel is om de verschillende space gerelateerde organisaties én de bloedgroepen zoals onderwijs, onderzoek, bedrijven en overheid meer te laten samenwerken en een aantrekkelijke centrale ontmoetingsplek en vestigingsplek te bieden. De bijdrage van de Economic Board helpt de Space Campus om zich concreet verder te kunnen ontwikkelen en de zichtbaarheid te vergroten.

De regio als aantrekkelijk hightech gebied

Lars Flinkerbusch: “De ontwikkelingen van de Space Campus sluiten nauw aan op de ambities van de Economische Agenda. In de regio neemt ‘space’ en ‘tech’ een belangrijke positie in. De exploitatieovereenkomst die wij hebben getekend heeft betrekking op de positionering van de campus en regio als aantrekkelijk hightech gebied voor bedrijven en organisaties. Tegelijkertijd activeren we hiermee het open terrein en stimuleren we cross sectorale samenwerking en innovatie in de streek. Er lopen bijvoorbeeld al projecten in de bollenteelt waarbij ruimtevaarttechnologie wordt ingezet. Met de komst van de NL Space Campus verhogen we bovendien het kennis- en innovatieniveau in de regio. Wij trekken straks, dankzij de samenwerking van de Space Campus met kennis-en onderwijsinstellingen, meer jong talent naar de Duin- en Bollenstreek.”

Ontmoetingen faciliteren en inhoudelijke waarde toevoegen

Space Campus wil innovatieve jonge bedrijven (‘start-ups’ en ‘scale-ups’), reeds gevestigde bedrijven en (onderwijs- en kennis)organisaties aantrekken en samenbrengen. Wat zij met elkaar gemeen hebben is dat ze werken met ruimtevaarttechnologie en data vanuit satelliet-‚ navigatie- en aardobservatie. Esther Peters: “Door de bijdrage van de Economic Board kunnen we onder andere het gebied daadwerkelijk gaan activeren waardoor toevallige ontmoetingen worden gefaciliteerd en gestimuleerd. Uit deze ontmoetingen kunnen nieuwe innovaties ontstaan. Dankzij de bijdrage voor de sterkere positionering en onze inhoudelijke programma’s, vergroten we de zichtbaarheid, verbinden we bedrijven en organisaties met elkaar en stimuleren we nieuwe bedrijvigheid. Wij werken hierin nauw samen met o.a. ESA ESTEC en de Universiteit van Leiden, de TU Delft en de Erasmus Universiteit. De Space Campus krijgt daardoor meerwaarde als broedplaats en motor voor innovatie met kennis als belangrijkste brandstof. Met deze innovaties ontstaat er nieuwe bedrijvigheid en nieuwe oplossingen voor maatschappelijke vraagstukken.”

Deel dit bericht

Andere berichten

Door hier uw e-mailadres in te vullen schrijft u zich in voor onze nieuwsbrief. 

Leuk dat je er bent!

Er is nu een nieuwe Economic Board Duin en Bollenstreek.
Deze website bevat nog oude informatie, maar wordt binnenkort bijgewerkt.