Leden Economic Board

De Economic Board

De leden van de board zijn vertegenwoordigers van de overheid, het bedrijfsleven en het onderwijs. Ze opereren op strategisch niveau en primair als raad van toezicht van de stichting. Hun kennis en netwerk zetten ze in ter ondersteuning van de Economische Agenda. Ze hebben een ambassadeurs- en netwerkrol, besluiten over het leveren van bijdragen aan businesscases, zorgen voor afstemming en kunnen nieuwe businesscases/projecten aandragen.

marco
“Een gezonde regio vraagt om innovatieve bedrijven. De sterke aanwezigheid van ruimtevaart in onze regio kunnen we prachtig inzetten om innovatieve bedrijven aan te trekken en innovatie in alle sectoren aan te jagen.”
Marco Beijersbergen (interim voorzitter)
Directeur Cosine en hoogleraar natuurkunde Universiteit van Leiden
Picture-Jos-Vranken-1
“De bezoekerseconomie biedt vele kansen voor de streek. De sociaal-maatschappelijkeen economische waarden voor de streek zijn indrukwekkend en divers. De kansen zullen met vereende krachten en streekbreed moeten worden benut en verzilverd. Naast een gezamenlijke visie en ambitie vraagt dit o.a. durf en lef om in (en om) de streek grensoverschrijdend te denken en te gaan handelen.”
Jos Vranken
Directeur Nederlands Bureau voor Toerisme & Congressen (NBTC)
YW-Paulette-114-2-B
“Economische ontwikkeling en een gezonde aantrekkelijke leefomgeving gaan hand in hand. Voor jong en oud, nu en in de toekomst!”
Paulette Timmerman
directeur Zelfstandige Klinieken Nederland

Door hier uw e-mailadres in te vullen schrijft u zich in voor onze nieuwsbrief.