Leden Economic Board

De Economic Board

De leden van de board zijn vertegenwoordigers van de overheid, het bedrijfsleven en het onderwijs. Ze opereren op strategisch niveau en primair als raad van toezicht van de stichting. Hun kennis en netwerk zetten ze in ter ondersteuning van de Economische Agenda. Ze hebben een ambassadeurs- en netwerkrol, besluiten over het leveren van bijdragen aan businesscases, zorgen voor afstemming en kunnen nieuwe businesscases/projecten aandragen.

Jan Bout
“Samen werken aan een win-winsituatie. Samen werken aan een veerkrachtige en prachtige Duin- en Bollenstreek. Dat moeten we voor én met elkaar doen.”
Jan Bout
Voorzitter Economic Board
Picture-Jos-Vranken-1
“De bezoekerseconomie biedt vele kansen voor de streek. De sociaal-maatschappelijkeen economische waarden voor de streek zijn indrukwekkend en divers. De kansen zullen met vereende krachten en streekbreed moeten worden benut en verzilverd. Naast een gezamenlijke visie en ambitie vraagt dit o.a. durf en lef om in (en om) de streek grensoverschrijdend te denken en te gaan handelen.”
Jos Vranken
Directeur Nederlands Bureau voor Toerisme & Congressen (NBTC)
marco
“Een gezonde regio vraagt om innovatieve bedrijven. De sterke aanwezigheid van ruimtevaart in onze regio kunnen we prachtig inzetten om innovatieve bedrijven aan te trekken en innovatie in alle sectoren aan te jagen.”
Marco Beijersbergen
Directeur Cosine en hoogleraar natuurkunde Universiteit van Leiden
Arie-van-Erk-1
“Wij stimuleren partijen om samen te werken zodat kansen voor regionale ontwikkeling voortvarend worden opgepakt. Dat is de kracht van de Economic Board.”
Arie van Erk
Burgemeester van Hillegom
YW-Paulette-114-2-B
“Economische ontwikkeling en een gezonde aantrekkelijke leefomgeving gaan hand in hand. Voor jong en oud, nu en in de toekomst!”
Paulette Timmerman
directeur Zelfstandige Klinieken Nederland
Willy-Spaans-2
“Regionale samenwerking is in de Duin- en Bollenstreek een voorwaarde voor de succesvolle implementatie van de nieuwe economische agenda. Het is mooi om te zien dat bestuurders en raadsleden in alle gemeenten van deze mooie streek de samenwerking heel belangrijk vinden.”
Willy Spaan
Voorzitter raad van bestuur Leids Universitair Medisch Centrum
Burgemeester-Verkleij-door-Monica-Stuurop-1
“Samen investeren in een economische, gezonde en duurzame Duin- en Bollenstreek. Kansen zien en benutten mét onze bedrijven en kennisinstellingen. Dat is het belang rijkste doel van de Economic Board, ook in deze bijzondere tijd.”
Wendy Verkleij
Burgemeester van Noordwijk

Door hier uw e-mailadres in te vullen schrijft u zich in voor onze nieuwsbrief.