Onderwijs en Arbeidsmarkt 2

Een update over: Businesscase Onderwijs & Arbeidsmarkt

De leerlingen van nu zijn de toekomst van de Duin- en Bollenstreek. Daarom is het essentieel dat onderwijs en bedrijfsleven, vraag en aanbod, optimaal op elkaar aansluiten. De verbinding tussen kennis, onderwijs, onderzoek en ondernemerschap bevordert een optimaal ondernemings-, innovatie en vestigingsklimaat. Deze belangrijke businesscase, met invloed op de overige businesscases en projecten, is in 2019 enthousiast gestart en ondertussen zijn er concrete initiatieven in uitvoer. Hoe staat het daarmee?


De overkoepelende titel voor alle projecten die zijn gericht op het basisonderwijs is ‘Bekend maakt bemind’. De rode draad vormt de binding met, en kennis van de leefomgeving. De aanpak is gericht op doen en ervaren. Voorbeelden daarvan zijn: de Tuinbouwbattle, het programma van het agrarisch ondernemersfonds en activiteiten van Sterk Techniekonderwijs. Voor de onderbouw wordt ingezet op het deelproject ‘Kennis van de Duin- en Bollenstreek in je DNA’ en voor de bovenbouw ‘Duin- en Bollenstreek unplugged’. Met alle scholen is gesproken en bekeken wat er op dit moment al gebeurt, welk aanbod het beste aansluit bij de behoefte en wat passende vervolgstappen zijn. Er zijn twee pilots ontwikkeld die in schooljaar 2021/2022 worden uitgevoerd via een digitale omgeving en met ruimte voor maatwerk door scholen.


Voor het MBO en HBO staan real life vraagstukken uit het bedrijfsleven centraal om optimaal aan te sluiten op de arbeidsmarkt. Corona heeft er overigens toe geleid dat de focus van Greenport en Toerisme naar Tech en Health is verlegd. Er zijn, naast een meer projectmatig lesaanbod, ook initiatieven om het onderwijs zelf te flexibiliseren, bijvoorbeeld met hybride vormen van onderwijs, flexibele roosters en een Leven Lang Ontwikkelen agenda.

Enthousiasme, vertrouwen, samenwerking tussen onderwijs en arbeidsmarkt en vooral veel dóen blijken succesvolle ingrediënten voor de uitvoering van alle initiatieven. Ondertussen wordt er doorgewerkt aan blijvende borging van deze businesscase. Vanaf maart 2021 is het project zelfstandig voortgezet. Kijk voor actuele informatie op de eigen website van Onderwijs en Arbeidsmarkt Duin- en Bollenstreek op www.oadb.nl.

Op 10 november staat het OADB event ‘horen, zien en doen!’ (15.00u – 18.00u) gepland. U vindt het evenement hier.

Lees meer over de business cases van de economische agenda in het jaarverslag wat al eerder verscheen.

Deel dit bericht

Andere berichten

Door hier uw e-mailadres in te vullen schrijft u zich in voor onze nieuwsbrief.